Szko�a Podstawowa nr. 3 w Lipnie im. Miko�aja Kopernika

Aktualności

III LIPNOWSKA SPARTAKIADA SZKOLNA 2017/2018 Pływanie

W dniu 24 listopada 2017 r. na Krytej Pływalni w Lipnie odbyła się druga konkurencja sportowa- pływanie.

W Spartakiadzie biorą udział wszystkie Szkoły Podstawowe z Lipna, które będą rywalizować raz w miesiącu od października 2017 r. do maja 2018 r. w różnych konkurencjach sportowych.

Za zwycięstwo w danej konkurencji szkoła otrzymuje 15 pkt, drugie miejsce 10 pkt i trzecie miejsce 5 pkt.

Wyniki :

Dziewczynki- pływanie

I miejsce Szkoła Podstawowa nr 5 15 pkt

II miejsce Szkoła Podstawowa nr 3 10 pkt

III miejsce Szkoła Podstawowa nr 2 5 pkt

Chłopcy- pływanie

I miejsce Szkoła Podstawowa nr 5 15 pkt

II miejsce Szkoła Podstawowa nr 3 10 pkt

III miejsce Szkoła Podstawowa nr 2 5 pkt

Ogólna punktacja po II konkurencjach :

I miejsce Szkoła Podstawowa nr 5 50 pkt

II miejsce Szkoła Podstawowa nr 3 40 pkt

III miejsce Szkoła Podstawowa nr 2 35 pkt

III konkurencją sportową w grudniu będą- gry i zabawy sprawnościowe dla klas 1-3powrót

Stopka
Design by Samba-AnaCom | Copyright © 2018 Szkoła Podstawowa nr 3 w Lipnie im. Mikołaja Kopernika | Licznik : 340667