Szko�a Podstawowa nr. 3 w Lipnie im. Miko�aja Kopernika

Aktualności

Orzeł Języka Angielskiego

W dniu 7 grudnia 2017 r. odbył się Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego „Orzeł Języka Angielskiego”. W konkursie wzięło udział 20 uczniów klas V-tych. Konkurs składał się z 21 pytań dotyczących zagadnień leksykalno-gramatycznych oraz elementów kultury brytyjskiej. Uczniowie ocenili poziom testu jako dość trudny. Czekamy z niecierpliwością na wyniki, które zostaną ogłoszone w marcu 2018 r. Nagrodą główną w konkursie jest stypendium w wysokości 500 zł, nagrody rzeczowe za miejsce drugie i trzecie oraz dyplom uczestnictwa dla każdego ucznia. Niezależnie od wyników zachęcamy do brania udziału w konkursach językowych, gdyż pozwalają one uczniom sprawdzić swoje umiejętności na gruncie pozaszkolnym oraz zdobyć cenne doświadczenie w radzeniu sobie z egzaminami zewnętrznymi. Kolejny konkurs już wkrótce.

Koordynator konkursu – mgr Sylwia Jasińskapowrót

Stopka
Design by Samba-AnaCom | Copyright © 2018 Szkoła Podstawowa nr 3 w Lipnie im. Mikołaja Kopernika | Licznik : 340667