Szko�a Podstawowa nr. 3 w Lipnie im. Miko�aja Kopernika

Aktualności

"DOBRZE, ZIEMIO"

17 marca odbył się w Czernikowie już XII Regionalny Konkurs Recytacji Poezji Twórców Ziemi Dobrzyńskiej "DOBRZE, ZIEMIO". Brało w nim udział 57 uczniów ze szkółpodstawowych z regionu  ziemi dobrzyńskiej. Komisja konkursowa złożona z poetów regionalnych oraz przedstawiciela  KP CEN przyznała nagrody i wyróżnienia.
Naszą szkołę reprezentowały uczennice klasy IVa.  Maja Grochocka i Natasza Nierychlewska otrzymały wyróżnienia, natomiast Gabriela Impert znalazła się w gronie ośmiu osób, które otrzymały nagrody.
Cieszymy się z sukcesu naszych uczennic, ale przede wszystkim z faktu, że uczniowie naszej szkoły propagują twórczość poetów regionalnych.

 powrót

Stopka
Design by Samba-AnaCom | Copyright © 2018 Szkoła Podstawowa nr 3 w Lipnie im. Mikołaja Kopernika | Licznik : 353266