Szko�a Podstawowa nr. 3 w Lipnie im. Miko�aja Kopernika

Aktualności

6 kwietnia

Dnia 6 kwietnia, w piątek, odbył się przemarsz ze szkół podstawowych, spotkaliśmy się na Placu Dekerta w Lipnie, gdzie odbyły się obchody Dnia Świadomości Autyzmu. W dniu 2 kwietnia lipnowski ratusz został podświetlony na niebiesko na znak wsparcia dla osób z autyzmem i ich rodzin. 6 kwietnia niebieskie pochody spotkały się o godz.10.00 na Placu Dekerta z Burmistrzem Miasta Lipna, panem Pawłem Banasikiem oraz radnymi.powrót

Stopka
Design by Samba-AnaCom | Copyright © 2018 Szkoła Podstawowa nr 3 w Lipnie im. Mikołaja Kopernika | Licznik : 346387