Szko�a Podstawowa nr. 3 w Lipnie im. Miko�aja Kopernika

Aktualności

„Powrócisz tu…”

     W dniu 4 czerwca 2018r. odbyła się uroczysta II Młodzieżowa Sesja Rady Miejskiej w Lipnie, w której uczestniczyli uczniowie lipnowskich szkół podstawowych. Sesja rozpoczęła się tradycyjnie hymnem, po którym uczniowie zaprezentowali widowiska słowno muzyczne dotyczące historii Polski i odzyskanie niepodległości widziane oczami młodego Polaka.

      Uczniowie naszej szkoły zaprezentowali się w  montażu słowno-muzycznym „Lipno –moja mała Ojczyzna”. Prezentacja składała się przede wszystkim z utworów poetyckich poetów z naszego regionu. Chór szkolny wykonał dwa utwory muzyczne: „Jesteśmy stąd” i „Powrócisz tu”, przy których nie sposób było się nie wzruszyć.

       Cały występ został uatrakcyjniony prezentacją multimedialną, w której znalazły się stare, jak i aktualne zdjęcia naszego miasta.

         Nad całością projektu czuwali nauczyciele: p. Marzena Cywińska, p. Beata Brzezińska oraz p. Jarosław Milewski.powrót

Stopka
Design by Samba-AnaCom | Copyright © 2018 Szkoła Podstawowa nr 3 w Lipnie im. Mikołaja Kopernika | Licznik : 346387