Szko�a Podstawowa nr. 3 w Lipnie im. Miko�aja Kopernika

Galeria

Spotkanie klas III z przedtawicielem Straży Pożarnej


Jasełka 2016


Apel Prawa Dziecka


Mikołajki


Wieczór poezji

1 grudnia odbył się w naszej szkole XII wieczór poezji pt. „Jestem tolerancyjny”.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |

Stopka
Design by Samba-AnaCom | Copyright © 2018 Szkoła Podstawowa nr 3 w Lipnie im. Mikołaja Kopernika | Licznik : 332676