Szko�a Podstawowa nr. 3 w Lipnie im. Miko�aja Kopernika

TOLERANCYJNA TRÓJKA

Projekt "Tolerancyjna Trójka"

na rok szkolny 2016/2017

Cel:

Propagowanie wśród uczniów tolerancji poprzez różnorodne akcje charytatywne, edukacyjne, zabawę, wolontariat. Kształtowanie prawidłowych postaw, rozwijanie kultury spotkań towarzyskich, umiejętności odnajdowania się w różnych trudnych sytuacjach. Wspomaganie nauczycieli poprzez szkolenia z zakresu niepełnosprawności.

Cel finansowy:

Rozbudowa placu zabaw – kącik rekreacyjny.

 

 

Całkowity projekt znajduje się w plikach do pobrania enlightenedpobierz

 

    W roku szkolnym 2016/17 rozpoczęliśmy realizację projektu "Tolerancyjna Trójka". Projekt prowadzony będzie przez cały rok na wielu płaszczyznach. Zadaniem jego jest uwrażliwienie dzieci na odmienność innych i zrozumienie tej odmienności. Działania podejmowane przez nauczycieli i całą społeczność szkolną pozwolą na kształtowanie prawidłowych postaw, rozwijanie kultury spotkań towarzyskich, umiejętne odnajdywanie się w trudnych sytuacjach.

 

Wrzesień 

Pierwszym podjętym zadaniem przez wszystkich nauczycieli było przeprowadzenie lekcji dotyczących tolerancji, które były wprowadzeniem do tematu oraz pozwoliły dzieciom zrozumieć, czym jest tolerancja i dlaczego jest tak ważna w życiu człowieka.

 

 

 

    W klasach I pani pedagog szkolny przeprowadziła cykl spotkań integracyjnych, podczas których uczniowie poznawali siebie nawzajem, swoje zainteresowania, hobby i zachowania. Dzielili się swoimi odczuciami starając się wyjaśnić innym, dlaczego są właśnie takie. Podsumowaniem było ustalenie norm, zasad i reguł postępowania zgodnego ze społecznymi oczekiwaniami, jednak z indywidualnymi różnicami każdego z nas.

Podczas Rady Pedagogicnej p.Anna Socha przedstawiła materiały do wykorzystania na zajęciach wychowawczych z uczniami dotyczące tolerancyjnego zachowania w stosunku do osób niepełnosprawnych.

do pobrania enlightened   "Savoirr-vivre wobec osób z niepełnosprawnością"

 

 

Pażdziernik

We wszystkich klasach odbyły się pogadanki o respektowaniu cudzych praw, akceptowaniu różnic indywidualnych, umiejętności słuchania, komunikowania się i rozumienia innych. Każdy miał też okazję sprawdzić sam, czy jest osobą tolerancyjną, odpowiadając na pytania specjalnego testu.

 

Listopad

Dnia 16 listopada nasza szkoła obchodziła Międzynarodowy Dzień Tolerancji.

Uczniowie prezentowali stroje różnych narodów, regionów, kultur i religii, na których widniały niebieskie serduszka z napisem „Jestem tolerancyjna/y”.

 

 

 

Dzieci z klasy IIc wraz z wychowawczynią wykonały plakaty dotyczące piękna różnorodności, poszanowania praw każdego człowieka do bycia innym oraz protestowania przeciwko złu.

 

 

 

 

Na parterze szkoły stanęło też DRZEWKO TOLERANCJI, na którym klasy zawiesiły jesienne liście z wymyślonymi przez siebie hasłami.

 

 

W czasie długich przerw wszyscy bawili się wesoło przy dźwiękach muzyki. Panowała atmosfera radości, akceptacji i szacunku.

 

 

 

Grudzień

 

1 grudnia odbył się w naszej szkole XII wieczór poezji pt. „Jestem tolerancyjny”.

 W niecodziennej atmosferze, w pięknie udekorowanej sali, przy blasku świec mogliśmy wsłuchać się w strofy wierszy, zastanowić nad sobą, wzruszyć.  W magiczny świat poezji przenieśli nas uczniowie kl. O-VI. Przygotowane prezentacje bardzo nam się podobały. Wszystkie były na wysokim poziomie artystycznym. Piękne stroje, ciekawe rekwizyty, urozmaicona dekoracja wzbogaciły całość. A to wszystko dzięki niezwykłym zdolnościom  i umiejętnościom młodych aktorów oraz pracy nauczycieli i rodziców. Wszyscy goście z zachwytem podziwiali przepiękne występy.

12 grudnia br. odbyła się szkoleniowa rada pedagogiczna dla nauczycieli dotycząca „Pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych”. Spotkanie prowadziła nauczycielka Zespołu Szkół nr 3 we Włocławku mgr Mariola Ciesielska. Obecni poznali zagadnienia dotyczące pracy z dzieckiem z Zespołem Aspergera i dzieckiem autystycznym. Prelegentka podzieliła się też swoimi doświadczeniami w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

10 grudnia obchodzimy MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PRAW CZŁOWIEKA oraz DZIEŃ OCHRONY PRAW DZIECKA.

14 grudnia 2016 r. w naszej szkole odbył się apel przygotowany przez uczniów kl. I i III  w celu przypomnienia tak ważnych dla nas, a często zapominanych praw dziecka. Podczas apelu młodzi aktorzy przypomnieli i wyśpiewali najważniejsze prawa dzieci. Młodym artystom, występ sprawił wiele radości, ale też zwrócił również uwagę na ważne przesłanie: jeśli chcemy, by wszyscy szanowali nasze prawa, musimy też respektować prawa innych: dzieci i dorosłych. Publiczność wielkimi brawami doceniła starania młodych aktorów. Przygotowaniem uczniów do występu zajęły się p. Katarzyna Janiszewska i p. Monika Falkowska.

Podczas apelu dokonano również Podsumowania konkursu – „Znam prawa dziecka”. Laureaci otrzymali z rąk dyrektora szkoły i pani pedagog nagrody i dyplomy.

Zwycięzcami konkursu zostali:

I miejsce Lidia Gronczewska kl. IVa

II miejsce Jan Wierzbicki IVb

III miejsce Gabriela Grzywińska IVa

Przyznano także trzy wyróżnienia dla:

Marty Inczewskiej kl. IVb

Antoniny Nierychlewskiej IVa

Miłosza Sowy IVb

 

Akcja „Świąteczna paczka” w naszej szkole odbyła się już po raz dwunasty. Celem akcji jest zbiórka żywności z długim terminem przydatności, która przed świętami zostanie przekazana osobom najbardziej potrzebującym z naszej parafii. Akcja jest ważną formą wsparcia dla osób ubogich, dzięki której mogą one godnie spędzić święta Bożego Narodzenia, a także pozwala młodym ludziom uwrażliwić się na pomoc drugiemu człowiekowi. Tegoroczna zbiórka osiągnęła wielkie rozmiary. Przygotowano ponad 60 paczek, które 19 grudnia przez przedstawicieli społeczności szkoły zostały przekazane na ręce ks.  kanonika Henryka Kołodziejczyka, proboszcza parafii Bł. Michała Kozala BM w Lipnie.   Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim osobom o wielkim sercu, które włączyły się do naszej akcji. Uświadomiła ona nam, że coraz więcej wokół nas ludzi potrzebujących. Trzeba zrobić wszystko, aby im pomóc.

 

 

Styczeń

 

24 stycznia Samorząd Uczniowski zorganizował bal karnawałowy dla klas IV - VI pt. „Pomaluj mój świat na żółto i na niebiesko”. Zgodnie z tegorocznym  projektem zabawa odbyła się w duchu tolerancji. Uczniowie przebrali się żółto-niebieskie stroje lub przypięli sobie kotyliony. Wszyscy doskonale się bawili.

 

 

Luty

 

14 lutego kolejny raz gościliśmy teatr Kurtyna z Krakowa.

Uczniowie klas 0-III obejrzeli bajkę profilaktyczną pt. "Świat według Reksia". Poszerzyli swoją wiedzę na temat aktywnego wykorzystania czasu wolnego, bezpiecznego korzystania z Internetu oraz zapobiegania agresji.

 

 

"Twoje nowe jutro" to tytuł przedstawienia profilaktycznego przygotowanego dla uczniów klas IV-VI. Uczniowie zdobyli podstawy wiedzy o substancjach psychotropowych i konsekwencjach związanych z ich zażywaniem. dowiedzieli się jak bezpiecznie korzystać z Internetu. Przedstawienie zawierało cenne wskazówki dotyczące podejmowania słusznych decyzji, umiejętności ochrony własnej osoby i radzenia sobie z presją otoczenia.

 

 

Stopka
Design by Samba-AnaCom | Copyright © 2018 Szkoła Podstawowa nr 3 w Lipnie im. Mikołaja Kopernika | Licznik : 314064