Szko�a Podstawowa nr. 3 w Lipnie im. Miko�aja Kopernika

TOLERANCYJNA TRÓJKA

Projekt "Tolerancyjna Trójka"

na rok szkolny 2016/2017

Cel:

Propagowanie wśród uczniów tolerancji poprzez różnorodne akcje charytatywne, edukacyjne, zabawę, wolontariat. Kształtowanie prawidłowych postaw, rozwijanie kultury spotkań towarzyskich, umiejętności odnajdowania się w różnych trudnych sytuacjach. Wspomaganie nauczycieli poprzez szkolenia z zakresu niepełnosprawności.

Cel finansowy:

Rozbudowa placu zabaw – kącik rekreacyjny.

 

 

Całkowity projekt znajduje się w plikach do pobrania enlightenedpobierz

 

    W roku szkolnym 2016/17 rozpoczęliśmy realizację projektu "Tolerancyjna Trójka". Projekt prowadzony będzie przez cały rok na wielu płaszczyznach. Zadaniem jego jest uwrażliwienie dzieci na odmienność innych i zrozumienie tej odmienności. Działania podejmowane przez nauczycieli i całą społeczność szkolną pozwolą na kształtowanie prawidłowych postaw, rozwijanie kultury spotkań towarzyskich, umiejętne odnajdywanie się w trudnych sytuacjach.

 

Wrzesień 

Pierwszym podjętym zadaniem przez wszystkich nauczycieli było przeprowadzenie lekcji dotyczących tolerancji, które były wprowadzeniem do tematu oraz pozwoliły dzieciom zrozumieć, czym jest tolerancja i dlaczego jest tak ważna w życiu człowieka.

 

 

 

    W klasach I pani pedagog szkolny przeprowadziła cykl spotkań integracyjnych, podczas których uczniowie poznawali siebie nawzajem, swoje zainteresowania, hobby i zachowania. Dzielili się swoimi odczuciami starając się wyjaśnić innym, dlaczego są właśnie takie. Podsumowaniem było ustalenie norm, zasad i reguł postępowania zgodnego ze społecznymi oczekiwaniami, jednak z indywidualnymi różnicami każdego z nas.

Podczas Rady Pedagogicnej p.Anna Socha przedstawiła materiały do wykorzystania na zajęciach wychowawczych z uczniami dotyczące tolerancyjnego zachowania w stosunku do osób niepełnosprawnych.

do pobrania enlightened   "Savoirr-vivre wobec osób z niepełnosprawnością"

 

 

Pażdziernik

We wszystkich klasach odbyły się pogadanki o respektowaniu cudzych praw, akceptowaniu różnic indywidualnych, umiejętności słuchania, komunikowania się i rozumienia innych. Każdy miał też okazję sprawdzić sam, czy jest osobą tolerancyjną, odpowiadając na pytania specjalnego testu.

 

Listopad

Dnia 16 listopada nasza szkoła obchodziła Międzynarodowy Dzień Tolerancji.

Uczniowie prezentowali stroje różnych narodów, regionów, kultur i religii, na których widniały niebieskie serduszka z napisem „Jestem tolerancyjna/y”.

 

 

 

Dzieci z klasy IIc wraz z wychowawczynią wykonały plakaty dotyczące piękna różnorodności, poszanowania praw każdego człowieka do bycia innym oraz protestowania przeciwko złu.

 

 

 

 

Na parterze szkoły stanęło też DRZEWKO TOLERANCJI, na którym klasy zawiesiły jesienne liście z wymyślonymi przez siebie hasłami.

 

 

W czasie długich przerw wszyscy bawili się wesoło przy dźwiękach muzyki. Panowała atmosfera radości, akceptacji i szacunku.

 

 

 

Grudzień

 

1 grudnia odbył się w naszej szkole XII wieczór poezji pt. „Jestem tolerancyjny”.

 W niecodziennej atmosferze, w pięknie udekorowanej sali, przy blasku świec mogliśmy wsłuchać się w strofy wierszy, zastanowić nad sobą, wzruszyć.  W magiczny świat poezji przenieśli nas uczniowie kl. O-VI. Przygotowane prezentacje bardzo nam się podobały. Wszystkie były na wysokim poziomie artystycznym. Piękne stroje, ciekawe rekwizyty, urozmaicona dekoracja wzbogaciły całość. A to wszystko dzięki niezwykłym zdolnościom  i umiejętnościom młodych aktorów oraz pracy nauczycieli i rodziców. Wszyscy goście z zachwytem podziwiali przepiękne występy.

12 grudnia br. odbyła się szkoleniowa rada pedagogiczna dla nauczycieli dotycząca „Pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych”. Spotkanie prowadziła nauczycielka Zespołu Szkół nr 3 we Włocławku mgr Mariola Ciesielska. Obecni poznali zagadnienia dotyczące pracy z dzieckiem z Zespołem Aspergera i dzieckiem autystycznym. Prelegentka podzieliła się też swoimi doświadczeniami w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

10 grudnia obchodzimy MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PRAW CZŁOWIEKA oraz DZIEŃ OCHRONY PRAW DZIECKA.

14 grudnia 2016 r. w naszej szkole odbył się apel przygotowany przez uczniów kl. I i III  w celu przypomnienia tak ważnych dla nas, a często zapominanych praw dziecka. Podczas apelu młodzi aktorzy przypomnieli i wyśpiewali najważniejsze prawa dzieci. Młodym artystom, występ sprawił wiele radości, ale też zwrócił również uwagę na ważne przesłanie: jeśli chcemy, by wszyscy szanowali nasze prawa, musimy też respektować prawa innych: dzieci i dorosłych. Publiczność wielkimi brawami doceniła starania młodych aktorów. Przygotowaniem uczniów do występu zajęły się p. Katarzyna Janiszewska i p. Monika Falkowska.

Podczas apelu dokonano również Podsumowania konkursu – „Znam prawa dziecka”. Laureaci otrzymali z rąk dyrektora szkoły i pani pedagog nagrody i dyplomy.

Zwycięzcami konkursu zostali:

I miejsce Lidia Gronczewska kl. IVa

II miejsce Jan Wierzbicki IVb

III miejsce Gabriela Grzywińska IVa

Przyznano także trzy wyróżnienia dla:

Marty Inczewskiej kl. IVb

Antoniny Nierychlewskiej IVa

Miłosza Sowy IVb

 

Akcja „Świąteczna paczka” w naszej szkole odbyła się już po raz dwunasty. Celem akcji jest zbiórka żywności z długim terminem przydatności, która przed świętami zostanie przekazana osobom najbardziej potrzebującym z naszej parafii. Akcja jest ważną formą wsparcia dla osób ubogich, dzięki której mogą one godnie spędzić święta Bożego Narodzenia, a także pozwala młodym ludziom uwrażliwić się na pomoc drugiemu człowiekowi. Tegoroczna zbiórka osiągnęła wielkie rozmiary. Przygotowano ponad 60 paczek, które 19 grudnia przez przedstawicieli społeczności szkoły zostały przekazane na ręce ks.  kanonika Henryka Kołodziejczyka, proboszcza parafii Bł. Michała Kozala BM w Lipnie.   Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim osobom o wielkim sercu, które włączyły się do naszej akcji. Uświadomiła ona nam, że coraz więcej wokół nas ludzi potrzebujących. Trzeba zrobić wszystko, aby im pomóc.

 

W kwartalniku Fundacji  Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę MATIO ukazał się artykuł „Tolerancyjna szkoła” p. Mai Skowron. Zaczynał się on tak:

„MATIO docenia i zachęca do propagowania idei tolerancji wśród uczniów. Przepisy często pozwalają pracownikom oświaty na unikanie podejmowania działań uwrażliwiających na inność, na trudności, z jakimi muszą mierzyć się chorzy, którzy są wśród nas. Dlatego każde działanie na rzecz tolerancji wymaga od nauczycieli specjalnego wysiłku, chęci do wyjścia poza swoje obowiązki i bezinteresownej pracy, która często pozostaje niedoceniona. Nie zgadzamy się na to, by wyjątkowi nauczyciele działali w ukryciu. Tacy pracują w Lipnie, w Szkole Podstawowej nr 3 im. Mikołaja Kopernika.” 

 

 

Styczeń

24 stycznia Samorząd Uczniowski zorganizował bal karnawałowy dla klas IV - VI pt. „Pomaluj mój świat na żółto i na niebiesko”. Zgodnie z tegorocznym  projektem zabawa odbyła się w duchu tolerancji. Uczniowie przebrali się żółto-niebieskie stroje lub przypięli sobie kotyliony. Wszyscy doskonale się bawili.

 

 

Luty

14 lutego kolejny raz gościliśmy teatr Kurtyna z Krakowa.

Uczniowie klas 0-III obejrzeli bajkę profilaktyczną pt. "Świat według Reksia". Poszerzyli swoją wiedzę na temat aktywnego wykorzystania czasu wolnego, bezpiecznego korzystania z Internetu oraz zapobiegania agresji.

 

 

"Twoje nowe jutro" to tytuł przedstawienia profilaktycznego przygotowanego dla uczniów klas IV-VI. Uczniowie zdobyli podstawy wiedzy o substancjach psychotropowych i konsekwencjach związanych z ich zażywaniem. dowiedzieli się jak bezpiecznie korzystać z Internetu. Przedstawienie zawierało cenne wskazówki dotyczące podejmowania słusznych decyzji, umiejętności ochrony własnej osoby i radzenia sobie z presją otoczenia.

 

Marzec

WIOSNA, ACH TO TY! Wspólne obchody Pierwszego Dnia Wiosny na stałe wpisały się w kalendarz imprez i uroczystości naszej szkoły. W tym roku, 21 marca, wszyscy uczniowie ubrani byli w kreacje wiosenno – ekologiczne. Cała społeczność szkolna spotkała się na boisku, gdzie odbył się finał obchodów Dnia Wiosny, podczas którego ogłoszone zostały wyniki poszczególnych konkursów, zaprezentowano wierszyki – żarciki o tematyce ekologicznej, odczytano nagrodzone wiersze o wiośnie, zaprezentowano najlepszy spot reklamowy zachęcający do ochrony środowiska naturalnego i przeciwdziałaniu smogowi, odbył się pokaz mody ekologicznej i prezentacja dotycząca segregacji odpadów, przygotowana przez PUK. 

W trakcie przerw uczniowie sprzedawali, za symboliczną złotówkę, przepyszne sałatki wiosenne, z których dochód przeznaczony był dla Mateusza Iglewskiego, chorującego na ostrą białaczkę szpikową.
 

 

 

 

Kwiecień

Niebieski poniedziałek

3 kwietna w ramach projektu "Tolerancyjna Trójka" w nawiązaniu do miesiąca Autyzmu rozpoczynamy "Niebieski Tydzień". Cała szkoła udekorowana została w niebieskie balony, pompony z bibuły, folii, serpentyny itp. Na holu obejrzeć można wystawę prac  uczniów „Inny nie znaczy gorszy”. 
Tolerancyjna Trójka wyruszyła na Niebieski Marsz. W ten sposób chcielibyśmy pokazać wszystkim, że tolerancja nie jest nam obca i włączamy się w obchody miesiąca wiedzy na temat autyzmu. Wszyscy w niebieskich strojach, z niebieskimi balonami i transparentami dotarliśmy na Plac Dekerta, gdzie czekali na nas Burmistrz Miasta Lipna Pan Paweł Banasik, Zastępca Burmistrza Pani Jolanta Zielińska, Sekretarz Miasta Pani Renata Gołębiewska, radna Rady Miejskiej Pani Maria Wojtal.

 

 

 

 

 

 

 

Niebieski wtorek

4 kwietnia odbyła się "Pluszakowa loteria". Za symboliczną złotówkę można było nabyć los i wygrać maskotkę. Akcja cieszyła się wielkim zainteresowaniem ze strony dzieci. Zebrane pieniądze przekazane będą na chore dzieci.

 

 

Niebieska środa

Dziś w ramach „Niebieskiego Tygodnia” w roku Tolerancji klasa VI „c” przygotowała apel na temat tolerancji.

Do refleksji nad złem współczesnego świata pobudził fragment piosenki Czesława Niemena pt. „Dziwny jest ten świat”. Później uczniowie przedstawiali różne sytuacje problemowe z codziennego życia. Do działania i zrobienia czegoś z brakiem tolerancji miała zachęcić piosenka z repertuaru Stanisława Sojki pt. „Tolerancja” wykonana brawurowo przez Bartka Dembowskiego. Była także recytacja poezji na temat miłości i tolerancji. Uczestnicy apelu przedstawili dekalog tolerancji oraz przygotowali zestaw cech negatywnych, których należy się pozbyć, aby być tolerancyjnym. A do zadumy  i refleksji nad sensem życia człowieka miała zachęcić piosenka z repertuaru Boba Dylana wykonana przez Wiktorię Bonewicz i Julkę Wiśniewską, nagrodzona gromkimi brawami przez zgromadzoną widownię. Obserwatorami apelu byli uczniowie klas IV – VI, nauczyciele  i wychowawcy oraz dyrekcja szkoły. Za dekorację, scenariusz, reżyserię i oprawę muzyczną odpowiedzialny był wychowawca klasy VI „c” Marek Zachacz.

 

 


Tego dnia po południu odbyły się dwie prelekcje na temat „Życia z dzieckiem z niepełnosprawnością". O chorobie oraz zmaganiach z mukowiscydozą opowiedziała mama Amelki, natomiast mama Michała mówiła o coraz częściej występującym autyzmie i jego objawach. Prelekcja skierowana była do rodziców i cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem, wywołała ciekawą dyskusję oraz ukazała różne aspekty choroby.

 

 

Niebieski czwartek

Wszyscy mogliśmy podziwiać wystawę pokonkursową "Inny nie znaczy gorszy"

 

 

     

 

 

 

Niebieski piątek

Podsumowaniem "Niebieskiego tygodnia " był niebieski poczęstunek. Pan Dyrektor częstował wszystkich wspaniałymi, niebieskimi pączkami.

 

W środę 12.04.2017 roku dzieci z klasy IIe wraz z wychowawczynią udały się do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Lipnie z przedświąteczną wizytą. Realizując projekt „Tolerancyjna Trójka” postanowiły bliżej poznać codzienne życie osób niepełnosprawnych. Zwiedziły ośrodek, posmakowały pysznych wypieków świątecznych przygotowanych przez uczestników warsztatów, poznały trud rehabilitacyjnych ćwiczeń na specjalnie wyposażonej sali. Pracowały też w stolarni i sali plastycznej, gdzie pomagały w przygotowaniu uroczych ozdób wielkanocnych, które rokrocznie cieszą się niesłabnącym powodzeniem na wszelkich targach i kiermaszach. Było bardzo wesoło! Miło mieć tak zdolnych i życzliwych przyjaciół!

 

 

25 kwietnia uczniowie klas 0 - III obejrzeli przedstawienie "Brzydkie Kaczatko", przygotowane przez koleżanki i kolegów z Warsztatów Terapii Zajęciowej z Lipna. Byliśmy wzruszeni i szczęśliwi, a brawa trwały i trwały.

 

 

 

 

Maj

11 maja 2017 lipnowskie szkoły włączyły się w akcję „Pomóż Małgosi i innym”, która organizowana jest przez Fundację DKMS. Uczniowie wzięli udział w happeningu na Placu Dekerta, gdzie spotkali się z Burmistrzem Miasta, Zastępcą Burmistrza, Sekretarz Miasta, Przewodniczącą Rady Miejskiej i Babcią chorej Małgosi. Zebrani poznali historię Małgosi i otrzymali ulotki dotyczące tego, jak zostać potencjalnym dawcą szpiku, które przekażą swoim rodzicom i innym osobom dorosłym.

 

 

 

Dnia 31 maja 2017 r nasi mali milusińscy z oddziałów przedszkolnych wzieli udział w II Pikniku Ekologicznym pt. "Przedszkolak mały i duży przyrodzie służy" organizowanym przez Zespół Przedszkoli Miejskich Nr 1 w Lipnie. Dzieci brały udział w wielu konkursach, które zaowocowały wyróżnieniem dla naszej szkoły. Wszyscy super się bawili!

 

 

 

 

Czerwiec

1 czerwca z okazji Dnia Dziecka w ratuszu odbyła się I sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Lipnie. Wytypowani przedstawiciele trzech szkół podstawowych zasiedli na miejscach przeznaczonych dla radnych. Pierwsze obrady otworzyła radna senior - Wiktora Wróblewska ze Szkoły Podstawowej Nr 5. Sesja tradycyjnie  rozpoczęła się hymnem oraz złożeniem ślubowania przez nowo wybranych radnych. Pierwszym punktem porządku obrad był wybór przewodniczącego rady oraz dwóch wiceprzewodniczących. W wyniku zgodnego głosowania pierwszą przewodniczącą Młodzieżowej Rady Miejskiej w Lipnie została Julia Wiśniewska SP Nr3. wiceprzewodniczącymi zostały: Zuzanna Zwierzchowska SP nr 2 oraz Julia Gabrychowicz SP nr 5. 

Nowi radni wspólnie debatowali o potrzebach dzieci i młodzieży w swoich  szkołach i mieście, przedstawiając przygotowane  przez siebie projekty.  Dyskusja była bardzo gorąca, młodzi radni zaprezentowali burmistrzowi swoje pomysły które dotyczyły m.in.  budowy parkingu dla rowerów przy SP nr 2, zakupu stojaków na rowery w SP nr 5 oraz doposażenia placu zabaw przy SP nr 3. Burmistrz wspólnie z Przewodniczącą Rady Miejskiej  złożyli nowym radnym obietnicę, że postarają się wygospodarować więcej środków w budżecie miasta aby wszystkie trzy projekty mogły zostać zrealizowane.

 

 

8 czerwca uczniowie klas II a i II e uczestniczyli w warsztatach plastycznych zorganizowanych w Lipnie z okazji Święta Województwa Kujawsko - Pomorskiego. Instruktorzy Galerii "Rusz" zaprezentowali mobilną wystawę. Następnie dzieci wspólnie wykonały pracę "Co warto zostawić po sobie przyszłym pokoleniom?", którą można było podziwiać do końca dnia.

 

 

 

22 czerwca podczas wspólnego pikniku podsumowaliśmy projekt "Tolerancyjna Trójka". Dziękujemy wszystkim za włączenie się w realizację wielu wspaniałych przedsięwzięć 

 

Stopka
Design by Samba-AnaCom | Copyright © 2018 Szkoła Podstawowa nr 3 w Lipnie im. Mikołaja Kopernika | Licznik : 353265