Szko�a Podstawowa nr. 3 w Lipnie im. Miko�aja Kopernika

Koło ortograficzne

KOŁO ORTOGRAFICZNE

(mgr Dorota Wojtal)

 

Tygodniowe ćwiczenia poprawnej pisowni -
samodzielna praca starszych uczniów

I. Przygotowanie

1. Załóż zeszyt do ćwiczeń ortograficznych.

2. Powtórz i utrwal zasady pisowni.

3. Na końcu zeszytu załóż "Słowniczek trudnych wyrazów".

II. Pisanie z pamięci - co dzień

Przeczytaj uważnie wybrany przez siebie, lub wskazany przez nauczyciela fragment tekstu (ok. 4-5 zdań niezbyt długich, po ok. 5 wyrazów w zdaniu).

Przeczytaj pierwsze zdanie, zapamiętując tekst i pisownię wyrazów. Uzasadnij pisownię trudnych wyrazów.

Powiedz tekst z pamięci.

Przeczytaj powtórnie zdanie sprawdzając, czy dobrze zapamiętałeś.

Napisz tekst z pamięci.

Sprawdź zapis i nanieś poprawki.

Porównaj zapis ze zdaniem wzorcowym i nanieś poprawki.

Zakryj zdanie wzorcowe i napisane.

Napisz powtórnie to samo zdanie.

Sprawdź zapis.

III. Poprawa błędów

Wypisz wyrazy, w których popełniłeś błędy i uzasadnij poprawną pisownię.

Wyrazy te zastosuj w krzyżówce. Ułóż z nimi zdania. Utwórz rodzinę wyrazów pokrewnych. Wykonaj ćwiczenie utrwalające pisownię.

Wpisz je do "Słowniczka trudnych wyrazów" (na końcu zeszytu).

IV. Sprawdzian - co tydzień

Pracuje codziennie, zapisując datę przy wykonanych ćwiczeniach.

Po tygodniu ćwiczeń poproś kogoś, aby podyktował ci zdania, które codziennie pisałeś.

Sprawdź, o ile błędów mniej zrobiłeś niż poprzednio i popraw je (wg wzoru).

Po każdym tygodniu ćwiczeń pokaż zeszyt nauczycielowi. Powodzenia!

 

Dla Rodziców

 

Dyktando w 10 punktach - z komentarzem ortograficznym

 

Punkt l. Umowa
Umów się z dzieckiem, że codziennie będziecie robić dyktando obejmujące zawsze tylko 3 zdania. Wymyślcie wspólnie nagrodę po każdym tygodniu pracy.

Punkt 2. Wybór tekstu
Zaznacz w książce dziecka 3 zdania i przeczytaj na głos pierwsze zdanie.

Punkt 3. Komentarz ortograficzny
Dziecko powtarza zdanie i omawia pisownię każdego wyrazu (podaje zasady pisowni, poszukuje uzasadnienia pisowni).

Punkt 4. Zapisywanie
Dziecko zapisuje zdanie (podobnie postępuje z następnymi zdaniami).

Punkt 5. Kontrola l - dziecko
Dziecko samodzielnie sprawdza cały napisany tekst.

Punkt 6. Kontrola 2 - dorosły
Dorosły sprawdza tekst. Jeżeli znajdzie błędy, podaje ich liczbę.

Punkt 7. Kontrola 3 - dziecko
Dziecko ponownie sprawdza tekst z pomocą słownika ortograficznego.

Punkt 8. Kontrola 4 - dorosły
Dorosły sprawdza poprawiony tekst. Jeżeli nadal są błędy, wskazuje tekst -wzór, z którego dyktował zdania.

Punkt 9. Kontrola 5 - dziecko
Dziecko porównuje napisany tekst ze wzorem i ostatecznie poprawia błędy.

Punkt 10. Poprawa
Dziecko opracowuje błędnie napisane wyrazy (np. podaje zasady pisowni, wyrazy pokrewne, odmienia wyraz przez przypadki, wymienia na inne formy).

 

 

Warto zobaczyć:

http://www.math.us.edu.pl/prace/2004/lubecka/index.html

http://www.ortofrajda.pl/gry_on_line/skarb_na_zamku.htm

 http://www.ortograffiti.pl/static/pocwicz/run.html

 

 

Stopka
Design by Samba-AnaCom | Copyright © 2018 Szkoła Podstawowa nr 3 w Lipnie im. Mikołaja Kopernika | Licznik : 353265