Szko�a Podstawowa nr. 3 w Lipnie im. Miko�aja Kopernika

Koło informatyczne

 

Koło informatyczne zrzesza uczniów z klas V i VI i cieszy się dużym zainteresowaniem. Zajęcia odbywają się we wtorki po 1 godzinie tygodniowo.

Opiekunem koła jest mgr Marzena Cywińska

Tematyka spotkań koła dotyczy szeroko pojętych podstaw obsługi komputera klasy PC pracującego z systemem Windows XP. Duży nacisk kładziony jest na praktyczne opanowanie podstawowych operacji, zdobywanie umiejętności w posługiwaniu się komputerem oraz urządzeniami peryferyjnymi jak drukarka oraz skaner. Atutem spotkań koła jest poszerzenie zakresu wykorzystania komputera w codziennej pracy i nauce.

Na zajęciach koła uczniowie mają możliwość korzystania z usług internetowych, wyszukiwania i  gromadzenia materiałów potrzebnych do prac domowych, redagowania i aktualizowania stron internetowych: szkoły i stron prywatnych uczniów, nawiązywania ciekawych znajomości poprzez pocztę elektroniczną i Internet oraz relaksowania się przy dobrych grach komputerowych.

Na zajęciach przygotowywaliśmy m.in dyplomy, gazetki ścienne, prezentacje multimedialne lekcji, strony internetowe. Wykonane przez uczniów prace mogą stanowić cenną pomoc dydaktyczną. Efekty naszej pracy gromadzimy na płytach i dyskietkach, można je również obejrzeć na naszej stronie internetowej.

 

Stopka
Design by Samba-AnaCom | Copyright © 2018 Szkoła Podstawowa nr 3 w Lipnie im. Mikołaja Kopernika | Licznik : 353265