Debata oświatowa
Debata oświatowa

5 września uczniowie z Rady Samorządu Uczniowskiego wraz z opiekunami i panią Dyrektor udali się do  Szkoły Podstawowej nr 5. Tam odbyła się debata oświatowa w ramach projektu "Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów”. W spotkaniu uczestniczyli: władze miasta, samorządowcy, dyrektorzy lipnowskich placówek oświatowych, nauczyciele, rodzice oraz uczniowie.  
Spotkanie rozpoczął Burmistrz Miasta Lipna Paweł Banasik, który powitał zgromadzonych gości oraz podkreślił, że Gmina Miasta Lipna jest jedyną z powiatu lipnowskiego, która przystąpiła do projektu. W problematykę spotkania wprowadziły Zastępca Burmistrza Jolanta Zielińska i Sekretarz Miasta Renata Gołębiewska. Nad przebiegiem debaty czuwała pani Zofia Domaradzka-Grochowalska - ekspert Ośrodka Rozwoju Edukacji, która omówiła kompetencje kluczowe uczniów, przedstawiła scenariusz spotkania oraz przydzieliła zadania dla uczniów, rodziców i nauczycieli. Dyskusja nad kształtowaniem umiejętności ucznia prowadzona była w ramach zajęć warsztatowych przez samych uczestników podzielonych na grupy. Za najważniejsze uznano działania służące umiejętności uczenia się, porozumiewania się w języku obcym oraz rozwijaniu kompetencji matematycznych i naukowo-technicznych. Wybrane obszary mają sprzyjać rozwojowi kompetencji kluczowych uczniów w taki sposób, aby byli oni przygotowani do wyzwań, jakie niesie współczesny świat.