Szanowni Rodzice/Opiekunowie naszych uczniów
W trosce o bezpieczeństwo uczniów, a w szczególności w celu:
  • uniemożliwienia osobom postronnym wstępu do szkoły,
  • zwiększenia nadzoru nad wejściem i wychodzeniem z budynku,
  • zapewnienia większego porządku w tym rejonie,
podjąłem decyzję o ograniczeniu wchodzenia rodziców/opiekunów oraz osób postronnych do szkoły.
Wielu rodziców zwracało nam uwagę na brak właściwego nadzoru przy wchodzeniu i wychodzeniu dzieci  ze szkoły. Zdarzały się również przypadki wchodzenia osób postronnych na piętra, przez co zakłócany był proces edukacyjny w poszczególnych salach lekcyjnych.. Aby wyeliminować konieczność długiego oczekiwania na zewnątrz budynku w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych, proszę rodziców/opiekunów o punktualne przychodzenie po dziecko