ZHP

ZHP

 Drużyna harcerska "Słoneczni"

 

 

Drużyna harcerska "Słoneczni" została powołana w 2002 roku. Obecnie opiekunami są: p. Maria Wierzbicka i p. Dorota Wojtal.

Na początku każdego roku szkolnego przeprowadzany jest nabór dzieci do drużyny. Obecnie grupa liczy 22 harcerzy, są to uczniowie z klas IV-VI.

Celem drużyny jest kultywowanie tradycji harcerstwa w Polsce, kształcenie pozytywnych postaw, propagowanie określonych wzorców zachowań.

Podczas zbiórek zapoznajemy się z historią harcerstwa, regulaminem i prawami harcerzy, uczymy się musztry harcerskiej. Każde spotkanie przebiega w miłej atmosferze. Wspólnie śpiewamy harcerskie piosenki, uczymy się pląsów, organizujemy ciekawe zabawy.

Jesteśmy zaprzyjaźnieni z drużynami z Lipna, jak i z okolicznych miejscowości. Od roku 2003 nasza drużyna sprawuje opiekę nad miejscem straceń – „Ścianą śmierci”.

 

 

 

Corocznie uczestniczymy w następujących uroczystościach: 

- pełnienie warty przy Ścianie Śmierci w związku z rocznicą wybuchu II Wojny Światowej,

- pełnienie warty przy Ścianie Śmierci z okazji kolejnej rocznicy Odzyskania Niepodległości,

- uczestnictwo w obchodach święta 3 Maja, warta przy pomniku,

- udział w uroczystości andrzejkowej organizowanej dla drużyn lipnowskich,

- przyrzeczenie harcerzy,

- uczestnictwo w wigilii harcerzy,

- udział w WOŚP,

- uczestnictwo w zlocie harcerskim,

- udział w święcie Patrona Szkoły,

- uczestnictwo w Zjeździe Komendy Hufca,

- udział w Przeglądzie Piosenki Harcerskiej i Turystycznej w Czarnem.

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Okrzyk drużyny

 

Słoneczni! To my!

Słoneczni! To my!

Słoneczni! To on, ja i ty!

 

Piosenka drużyny

Słoneczko

 

 


Słoneczko późno dzisiaj wstało
I w takim bardzo złym humorze
I świecić też mu się nie chciało
Bo mówi, że zimno na dworze

Lecz gdy piosenkę usłyszało,
To się tak bardzo ucieszyło
zza wielkiej chmury zaraz wyszło
I nam radośnie zaświeciło

Ref: Słoneczko nasze rozchmurz buzię
bo nie do twarzy ci w tej chmurze
Słoneczko nasze rozchmurz się
maszerować z tobą będzie lżej
Oj słoneczko nasze rozchmurz pyska
bo nie do twarzy ci w chmurzyskach
słoneczko nasze rozchmurz się
maszerować z tobą będzie lżej

A kiedy ktoś z naszej gromady
na wszystko dąsa się i chmurzy
możecie go ze słonkiem równać
i tę piosenkę mu powtórzyć

I zaraz mu się zmieni mina
i uśmiech jego twarz rozjaśni
nawet w wesołka się przemieni
i zaraz wszystkim będzie raźniej
Ref:

 

Prawo harcerskie

 

1. Harcerz służy Bogu i Polsce i sumiennie spełnia swoje obowiązki.
2. Na słowie harcerza polegaj jak na Zawiszy.
3. Harcerz jest pożyteczny i niesie pomoc bliźnim.
4. Harcerz w każdym widzi bliźniego, a za brata uważa każdego innego harcerza.
5. Harcerz postępuje po rycersku.
6. Harcerz miłuje przyrodę i stara się ją poznać.
7. Harcerz jest karny i posłuszny rodzicom i wszystkim swoim przełożonym.
8. Harcerz jest zawsze pogodny.
9. Harcerz jest oszczędny i ofiarny.
10. Harcerz jest czysty w myśli, mowie i uczynkach, nie pali tytoniu i nie pije napojów alkoholowych.

 

 

 

Symbolika ZHP

 

Krzyż Harcerski zaprojektował w 1912 roku ks. Kazimierz Lutosławski wzorując go na najwyższym polskim odznaczeniu wojskowym - Krzyżu Virtuti Militari.

Wg "Regulaminu Odznak i Oznak" jest odznaką organizacyjną harcerzy i instruktorów. Krzyż Harcerski nosi się 2 cm nad lewą kieszenią munduru (choć lepiej twierdzić, że nosi się go na sercu). 

Prawo noszenia Krzyża Harcerskiego zyskuje się przy złożeniu Przyrzeczenia Harcerskiego. Na ubraniu cywilnym można nosić jego miniaturki. 

Krzyż Harcerski ma bogatą symbolikę. Różnie tłumaczy się jego kształt i poszczególne elementy. Dla wszystkich jednak pozostaje czymś niezwykle wartościowym, cennym. Czymś co przechowuje się z pietyzmem przez całe życie i nierzadko przekazuje dzieciom i wnukom jako rodzinną świętość. Patos? Może, ale spróbujcie poprosić harcerza, aby dał Wam go na pamiątkę... 

Zawołanie "Czuwaj" 
Harcerskie pozdrowienie "Czuwaj" używane było dawniej przez rycerzy polskich stojących na warcie. Wtedy miało zapobiec zaśnięciu na posterunku. Teraz przypomina o stałej gotowości każdego harcerza do służby ojczyźnie, pracy dla innych, niesienia pomocy i ustawicznej pracy nad sobą.

Krąg 
Lilijkę otacza krąg - symbol doskonałości do jakiej dąży harcerska rodzina. Niektórzy twierdzą, że jest to też symbol harcerskiego kręgu, w którym wszyscy są równi i panują braterskie relacje. Inni dodają, że to oznaka ogromnej woli tworzenia kręgu, z którego promieniować będzie prawość myśli, słów i czynów. 

Lilijka 
Lilijka od początków chrześcijaństwa symbolizuje czystość i cnotę. Nosili ją na swych szatach królowie, na sztandarach książęta, na herbach rycerze. Harcerska lilijka podobno ma swym kształtem przypominać zakończenie igły magnetycznej kompasu. Tak jak igła wskazywała żeglarzom bezpieczną drogę do domu, tak lilijka symbolizuje jedną z najważniejszych powinności harcerza: postępowanie zgodnie z prawem harcerskim. Inni twierdzą, że tak jak kompas północ, tak lilijka ma harcerzom wskazywać drogę do osiągania ideałów. Trzy literki ONC na ramionach lilijki są skrótem hasła filaretów: "Ojczyzna, Nauka, Cnota". Na węźle widnieje skrót nazwy naszej organizacji ZHP. Na lilijce z krzyża nie ma żadnych liter, są za to dwie gwiazdki. Symbolizują one oczy harcerza, zawsze szeroko otwarte, uważnie obserwujące świat, gotowe dostrzec dobro i zło. Są symbolem oczu patrzących i widzących kiedy i gdzie harcerz może być pomocny. 

Promienie 
Promienie biegnące od lilijki oznaczają dążenie harcerstwa do promieniowania na cały świat wartościami, radością, dobrem. 

Węzeł 
Węzeł na wieńcu, jak węzeł na chuście ma przypominać o obowiązku wypełnienia przynajmniej jednego dobrego uczynku dziennie. Są jeszcze takie środowiska, w których wolno rozwiązać chustę (a więc rozebrać się i pójść na spoczynek) dopiero po spełnieniu dobrego uczynku.

Wieniec z liści dębowych 
Liście dębowe od dawien dawna symbolizują męstwo i dzielność. Wieniec z liści dębowych mieli prawo nosić tylko ludzie władający ogromną siłą - ducha, mięśni, czy magii. Cechy te - męstwo i dzielność - powinny być również udziałem każdego harcerza. 

Wieniec z liści lauru 
Liście laurowe są symbolem zwycięstwa. Wieniec z liści laurowych nosili autorzy największych wiktorii, rzymscy cesarze. Dla harcerza liście laurowe oznaczają tryumf nad własnymi słabościami. 

Ziarenka piasku 
Ramiona Krzyża Harcerskiego wypełnione są ziarenkami piasku, które symbolizują liczną rodzinę harcerską. Inna interpretacja mówi, że są to nierówności symbolizujące kamienie na drodze życia, perły dobrych uczynków, trudy i znoje, radości i smutki jakie harcerz spotyka na swojej drodze życia.

Krzyż harcerski jest prawnie chronionym znakiem towarowym ZHP.

 

 

2 maja 2008 r. drużyna harcerska "Słoneczni" zaprezentowała się podczas promocji szkoły .

W tym dniu harcerze złożyli także  Przyrzeczenie Harcerskie.

 

 

 


 


 


 


 


 


 


 

 

 

     Dnia 27.09.08 r w Czarnem odbył się VI Festiwal Piosenki Harcerskiej. W przeglądzie tym brały udział dziewczęta drużyny harcerskiej " Słoneczni" w składzie: Magdalena Jankowska , Weronika Specjalska , Anna Stochmal , Katarzyna Kamińska , Kamila Kwiatkowska , Marika Aime , Katarzyna Gajda , Agnieszka Fornalska , Dominika Tarkowska , Weronika Tacij , Laura Staniszewska.

      Otrzymaliśmy puchar, dyplom oraz nagrody rzeczowe.

 

 

 


 

 


 

 


 

          Podczas Jasełki Bożonarodzeniowej na ręce pana dyrektora przekazaliśmy światełko pokoju całej społeczności szkolnej.
 

 

 


 

 

 Warta honorowa przy Ścianie Śmierci z okazji 70 rocznicy wybuchu II wojny światowej

 

 

 

 

 Aktualności

 

 

Rok 2011/2012

- akcja charytatywna dla "Domu Małego Dziecka" we Włocławku (zbiórka zabawek, ubranek, środków higienicznych),

- udział w akcji charytatywnej "Betlejemska dobranocka",

- udział w akcji 'Dzień Dawcy Szpiku",

- udział w akcji charytatywnej "Gramy dla Kamila",

- przygotowanie apelu z okazji Dnia Chłopaka,

- udział w akcji charytatywnej "Bajka dla Amelki",

- harcerska zbiórka baterii,

- przygotowanie szkolnych andrzejek,

- szkolna loteria fantowa z okazji mikołajek,

- udział w wigilii harcerskiej i przygotowanie przedstawienia wigilijnego,

- przekazanie betlejemskiego światełka - symbolu pokoju i pojednania - Burmistrzowi Miasta Lipna.

 

Dzięki pieniądzom uzyskanym z mikołajkowej loterii fantowej i od sponsorów:

- Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lipnie

- Rada Rodziców SP nr 3 w Lipnie

zostały zakupione brakujące mundurki dla harcerzy z naszej drużyny. Dziękujemy!

 

Rok szkolny 2012/13

- uroczysta warta przy ścianie śmierci -  1.09 2012r.