Wybory do Rady SU
Wybory do Rady SU

26 września odbyły się w naszej szkole wybory do RADY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 😃🤗 Uczniowie SP3 👧👦 wybrali przewodniczącą SU, którą została Alicja Chyzińska z klasy 6c 👏 zastępcą przewodniczącej zaś Iga Gołębiewska z klasy 6a 👏 w skład SU weszli również: Gabriela Impert, Natalia Wawrowska, Gabriela Grzywińska, Weronika Ziemkiewicz oraz Natalia Górzyńska 👍Gratulujemy i życzymy sukcesów w pracy na rzecz SU 👏🥳 opiekunami SU są p. Anna Socha, p. Marzena Cywińska i p. Aneta Poliwko 😀

Czytaj więcej

Wycieczka do Głęboczka
Wycieczka do Głęboczka

24 września klasy IIa, IIIa, IIIb i IIIc wraz z wychowawczyniami wybrały się na wycieczkę do Głęboczka. Na miejscu odbyliśmy lekcję przyrodniczą i długi spacer przez las. Obserwowaliśmy przyrodę i zmiany w niej zachodzące jesienią. Poznaliśmy warstwową budowę lasu oraz rośliny i zwierzęta żyjące w lesie. Na koniec było ognisko i pyszne kiełbaski. Pogoda i humory nam dopisały.

Czytaj więcej

Sprzątanie świata 2019
Sprzątanie świata 2019

W dniu 19.09.2019 r. nasza szkoła brała udział w akcji sprzątania świata pt. "Nie śmiecimy - sprzątamy - naprawiamy ". 🌏🌿🌳🌷🌱🌿🌍 20.09. 2019 r. klasa 4 a wraz z wychowawcą i zarazem opiekunem akcji uczestniczyła w podsumowaniu akcji. Wśród szkół podstawowych zajęliśmy 2 miejsce zbierając 120 kg odpadów!!! 👏👏👏

Czytaj więcej

Mali dziennikarze
Mali dziennikarze

W minionym tygodniu uczniowie klasy II b wcielili się w role dziennikarzy, którzy przeprowadzili wywiad z pracownikami szkoły. W ten sposób dowiedzieli się wielu zawodowych i prywatnych ciekawostek o dorosłej społeczności naszej placówki.

Czytaj więcej

Głosujcie...
Głosujcie...

Drodzy Rodzice, Przyjaciele Trójki Jednym z projektów zakwalifikowanych do głosowania w ramach Budżetu Partycypacyjnego Gminy Miasta Lipna na 2020 rok jest remont 7 łazienek szkolnych w Szkole Podstawowej nr 3 Pomóżcie nam, zagłosujcie na: Projekt nr 5. "Łazienka wyremontowana, buzia roześmiana" - 😁👨‍🦱😁👱‍♀️ Głosować można do 27 września br. w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Lipnie (Plac Dekerta 8) od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu (poniedziałek, środa i czwartek od 7:15 do 15:15, wtorek od 7:15 do 16:00 oraz piątek od 7:15 do 14:30) Głosowanie odbędzie się w formie papierowej, na kartach do głosowania dostępnych wyłącznie w punkcie wyznaczonym do tego celu.

Czytaj więcej

Wycieczka klasy IIB
Wycieczka klasy IIB

9 września uczniowie klasy II B wzięli udział w wycieczce, której głównym celem było poznanie zagrożeń dla przyrody. Podczas obserwacji wymieniali się spostrzeżeniami, wskazywali źródła hałasu, zanieczyszczenia powietrza, zachowania człowieka szkodliwe dla świata roślin I zwierząt. Uczniowie prowadzili obserwacje w terenie pod kierunkiem nauczycieli Palczak Katarzyny I Wojciechowskiej Małgorzaty. Po uzupełnieniu karty pracy, wyciągnięciu wniosków, odbył się piknik klasowy.

Czytaj więcej

Piachogra - zagłosuj
Piachogra - zagłosuj

W Lipnie „Piachogra” może być jeszcze większa, piękniejsza i bezpieczniejsza. https://www.herosiprzedsiebiorczosci.pl/inicjatywa/piachogra-jeszcze-wiekszy-plac-zabaw-na-piachach/#

Czytaj więcej

Średnia ważona
Średnia ważona

W bieżącym roku szkolnym uległy zmianie kryteria wystawiania ocen. Oceny semestralne i końcoworoczne wystawiane są na podstawie średniej ważonej ocen cząstkowych. Oceny cząstkowe, które otrzymuje uczeń za poszczególne formy aktywności, mają różną wagę: praca klasowa / sprawdzian pisemny obejmujący cały dział waga 3 wyniki osiągane z konkursów przedmiotowych waga 3 kartkówka waga 2 rozwiązanie zadań problemowych waga 2 odpowiedź ustna waga 2 aktywność na lekcjach waga 1 ćwiczenia praktyczne waga 1 praca indywidualna na lekcji waga 1 praca dodatkowa dla chętnych waga 1 umiejętność współpracy w grupie waga 1 praca domowa waga 1 ocena z 1 semestru waga 4 ocena średnia ważona niedostateczny niższa niż 1,75 dopuszczający 1,75 - 2,50 dostateczny 2,51 - 3,50 dobry 3,51 - 4,50 bardzo dobry wyższa niż 4,50 celujący wyższa niż 5,25 lub wyższa niż 4,75 pod warunkiem, że uczeń zowstał laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ogólnopolskim W przypadku plastyki, muzyki i w-f, biorąc pod uwagę specyfikę tych przedmiotów, wszystkie działania (odpowiedzi, praca na lekcji, prace plastyczne, działania muzyczne i sprawności fizyczne) otrzymują wagę 1. Nauczyciel może wyznaczyć dodatkowe kryterium dla określonej pracy, ale wcześniej powiadamia o tym uczniów. Kryteria podwyższenia oceny: o formie poprawy decyduje nauczyciel uczeń musi uzyskać odpowiednią średnią ważoną (1,75; 2,51; 3,51; 4,51) uczeń wykazywał właściwą postawę na zajęciach lekcyjnych, np: sumienność, aktywność, respektowanie poleceń nauczyciela ocena końcoworoczna jest średnią ważoną ocen za pierwszy i drugi semestr

Czytaj więcej

Rozpoczęcie roku 2019  2020.
Rozpoczęcie roku 2019 2020.

2 września o godzinie 9:00 rozpocznie się uroczysta inauguracja roku szkolnego 2019/2020. We wtorek o godzinie 8:00 uczniowie klas II-VIII udadzą się na mszę do kościoła bł. Michała Kozala. Z okazji rozpoczynającego się nowego roku szkolnego życzymy wszystkim Nauczycielom i Pracownikom satysfakcji z wykonywanej pracy; inspiracji do wprowadzania nowych rozwiązań, dobrej atmosfery pracy i wspaniałych uczniów. Uczniom życzymy, by nie zabrakło Wam energii i zapału w zdobywaniu wiedzy, rozwijaniu swoich pasji i kształtowaniu własnych charakterów. Byście umieli rozwijać swoje zainteresowania artystyczne i sportowe, Niech Wasze osiągnięcia godnie i chlubnie promują Trójkę. Rodzicom życzymy, by nowy rok szkolny przyniósł wiele okazji do dumy i radości z osiągnięć dzieci. Niech nasza szkoła będzie dla Państwa miejscem otwartym i przyjaznym. Życzymy dobrej i owocnej współpracy z nauczycielami, wychowawcami i opiekunami.

Czytaj więcej

III Młodzieżowa Sesja Rady Miejskiej
III Młodzieżowa Sesja Rady Miejskiej

13 czerwca w ramach uroczystości związanych z 670 rocznicą lokacji Lipna odbyła się uroczysta III Młodzieżowa Sesja Rady Miejskiej w Lipnie. Młodzi przedstawiciele trzech szkół podstawowych zasiedli na miejscach przeznaczonych dla radnych w nowej Sali Posiedzeń miejskiego ratusza. Atrakcją tegorocznych obrad była transmisja na żywo w Internecie. Sesja tradycyjnie rozpoczęła się hymnem, po którym uczniów w imieniu Rady Miejskiej w Lipnie przywitał Wiceprzewodniczący RM Wojciech Maciejewski. Lipnowska młodzież przedstawiła swoją opinię na temat: „Tradycja i nowoczesność? Młodzi mieszkańcy Lipna a fundamenty świata wartości.” W trzech punktach obrad dyskutowano nad istotą i rolą tradycji w funkcjonowaniu społeczeństwa, nowoczesnością jako zjawiskiem społecznym oraz fundamentami świata wartości. Moderatorem obrad był Krzysztof Kowalewski z Miejskiego Centrum Kulturalnego w Lipnie. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie w składzie: Julia Wiśniewska, Marta Jakóbowska, Julia Murawska, Natalia Wawrowska i Aleksander Koszczka pod kierunkiem p. Marzeny Cywińskiej. Mieli za zadanie przybliżyć temat "Istota i rola tradycji w funkcjonowaniu społeczeństwa." Młodzi radni w formie wolnych wniosków przedstawili również swoje propozycje na uatrakcyjnienie naszego miasta. Na zakończenie Burmistrz Miasta Lipna Paweł Banasik podziękował wszystkim za przybycie i przygotowanie ciekawych wystąpień. Po sesji, dla młodych radnych przygotowano poczęstunek – pyszne pizze i lody.

Czytaj więcej

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 79