Stawka za obiady

CENNIK OBIADÓW NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Cały obiad 6,50 zł

II danie 5,00 zł

Zupa 2,00 zł

KOSZT OBIADÓW - MIESIĄC PAŹDZIERNIK 2020

Odliczeń i korekt w wysokości wpłat dokonuje tylko intendent.

W przypadku wątpliwości dotyczących ilości odpisów miesięcznych, prosimy o kontakt telefoniczny 602 537 597 w celu uniknięcia nieporozumień.

Cały obiad       21 dni x 6,50 = 136,50 ZŁ

II danie            21 dni x 5,00 = 105,00 ZŁ

Zupy                   21 dni x 2,00 = 42,00 ZŁ

Należności za obiady proszę regulować tylko poprzez wpłaty na rachunek bankowy do 10- go każdego miesiąca.

 

KOSZT OBIADÓW - MIESIĄC WRZESIEŃ 2020

Cały obiad       8 dni x 6,50 = 52,00 ZŁ

II danie            8 dni x 5,00 = 40,00 ZŁ

Zupy                   8 dni x 2,00 = 16,00 ZŁ

 

Wpłaty za obiady należy regulować tylko poprzez wpłaty na rachunek bankowy do 10- go każdego miesiąca.

 

Wyjątkiem jest wpłata za miesiąc wrzesień 2020 należy dokonać jej przed terminem rozpoczęcia wydawania posiłków (do 21.09.2020).

Rachunek bankowy do wpłat:

Szkoła Podstawowa nr 3 w Lipnie

61 9537 0000 2004 0042 2134 0003

w tytule przelewu należy wpisać: imię, nazwisko, klasę, rodzaj posiłku oraz miesiąc.

         Informacje dotyczące wysokości wpłat na każdy miesiąc umieszczone będą na tablicy informacyjnej przy głównym wejściu, stronie internetowej oraz informacji udzielał będzie intendent szkoły po nr tel. 602 537 597 lub 54 287 25 87.