Nauczyciele

Szkoła zatrudnia obecnie 42 nauczycieli, posiadających wyższe studia magisterskie. Kadra pedagogiczna to ludzie prężni, ambitni i zdolni do realizacji ambitnych celów dydaktycznych i wychowawczych. Dowodem tego może być fakt, iż 31 nauczycieli posiada stopień nauczyciela dyplomowanego, 6 nauczyciela mianowanego, 8 kontraktowanego.

 

 

 

 

 

Na zdjęciu
 Rada Pedagogiczna 
w roku szkolnym 2012/2013.Kadrę dydaktyczną szkoły tworzą: Wioletta Ługowska, Jolanta Grochowska, Małgorzata Wojciechowska, Aneta Błaszczyk, Jacek Góźdź, Marek Zachacz, Anna Socha, Marta Grochocka-Turska, Dariusz Onoszko. Ewa Urbanek, Marzena Rygielska, Anna Pietruszewska, Marzena Józefowicz, Beata Bałtenbach, Elżbieta Kałka, Mirosława Szymkowska, Jolanta Zachacz, Elżbieta Rybicka, Agnieszka Impert, Marzena Cywińska, Emilia Kaczan, Dorota Wojtal, Jolanta Kaczorowska, Aleksandra Narczewska, Katarzyna Palczak, Patryk Chrabąszczewski, Przemysław Zawirowski, Beata Brzezińska, Maria Ciechanowska, Dariusz Gulcz, Anna Marciniak, Katarzyna Pysiak, Arleta Salamądry, Rafał Skarżyński, Paweł Szewczak oraz Maria Wierzbicka.

 Rada Pedagogiczna
w roku szkolnym 2013/2014 

 

Kadra pedagogiczna - rok szkolny 2016/2017:

 

ks. mgr Alabrudziński Piotr - religia

mgr Bałtenbach Beata - edukacja wczesnoszkolna

mgr Banasik Katarzyna - edukacja wczesnoszkolna, język angielski

mgr Baranowska Anna  - nauczyciel wspomagający

mgr Betkier Anita           -

mgr Brzezińska Beata    - język polski

mgr Chrabąszczewski Patryk - wychowanie fizyczne

mgr Ciechanowska Maria - edukacja wczesnoszkolna

mgr Cywińska Marzena  - informatyka, nauczyciel świetlicy

mgr Falkowska Monika  - nauczyciel wspomagający

mgr Garbarczyk Agata  -  edukacja wczesnoszkolna

mgr Góźdź Jacek     - dyrektor szkoły, historia

mgr Gulcz Dariusz    - plastyka, muzyka, technika

mgr Impert Agnieszka  - matematyka

mgr Janiszewska Katarzyna - nauczyciel wspomagający

mgr Józefowicz Marzena   - edukacja wczesnoszkolna

mgr Kaczan Emilia   - religia

mgr Kaczorowska Jolanta  - wicedyrektor szkoły, edukacja wczesnosakolna

mgr Kałka Elżbieta  - edukacja wczesnoszkolna

mgr Ługowska Wioletta  - edukacja wczesnoszkolna

mgr Marciniak Anna  - nauczyciel biblioteki

mgr Milewski Jarosław - muzyka

mgr Narczewska Aleksandra  - edukacja wczesnoszkolna

mgr Palczak Katarzyna  - edukacja wczesnoszkolna

mgr Poliwko Aneta  - język angielski

mgr Pysiak Katarzyna  - religia

mgr Rybicka Elżbieta  - język polski

mgr Rygielska Marzena  - edukacja wczesnoszkolna

mgr Salamądry Arleta  - język polski

mgr Sikorska Agnieszka  -  nauczyciel wspomagający

mgr Skarżyński Rafał  - historia

mgr Socha Anna  - język angielski

mgr Szewczak Paweł  - historia

mgr Szymkowska Mirosława  - matematyka

mgr Turska-Grochocka Marta  - nayczyciel świetlicy

mgr Urbanek Ewa  - nauczyciel oddziału przedszkolnego

mgr Wierzbicka Maria  - przyroda, nauczyciel świetlicy

mgr Wojciechowska Małgorzata  - nauczyciel oddziału przedszkolnego

mgr Wojtal Dorota  - edukacja wczesnoszkolna

mgr Zachacz Jolanta  - pedagog szkolny

mgr Zachacz Marek  - przyroda, wdż, nauczyciel świetlicy

mgr Zawirowski Przemysław  - wychowanie fizyczne