Nasi uczniowie

W roku szkolnym 2016/2017 Szkoła Podstawowa nr 3 w Lipnie liczy 20 oddziaIów klas I-VI, oraz 2 oddziały przedszkolne. Łącznie do szkoły uczęszcza 446 dziewcząt i chłopców. Uczniowie nasi mają bardzo dobre warunki do nauki. Każda klasa ma swoją izbę lekcyjną, a zespoły klasowe liczą od 17 do 27 uczniów co sprzyja osiąganiu dobrych wyników dydaktycznych i ułatwia pracę wychowawczą.

 

 

 

 

 

 

 0 a - 19 uczniów - wych. mgr Małgorzata Wojciechowska

 0 b - 17 uczniów - wych. mgr Ewa Urbanek

  I a - 17 uczniów - wych. mgr Aleksandra Narczewska

  I b - 18 uczniów - wych. mgr Marzena Rygielska

 II a - 19 uczniów - wych. mgr Katarzyna Palczak

 II b - 22 uczniów - wych. mgr Dorota Wojtal

 II c - 18 uczniów - wych. mgr Marzena Józefowicz

 II d - 21 uczniów - wych. mgr Katarzyna Banasik

 II e - 20 uczniów - wych. mgr Agata Garbarczyk

III a - 27 uczniów - wych. mgr Beata Bałtenbach

III b - 25 uczniów - wych. mgr Maria Ciechanowska

III c - 24 uczniów - wych. mgr Wioletta Ługowska

III d - 24 uczniów - wych. mgr Elżbieta Kałka

IV a - 19 uczniów - wych. mgr Arleta Salamądry

IV b - 19 uczniów - wych. mgr Elżbieta Rybicka

IV c - 19 uczniów - wych. mgr Agnieszka Impert

 V a - 20 uczniów - wych. mgr Mirosława Szymkowska

 V b - 21 uczniów - wych. mgr Beata Brzezińska

 V c - 17 uczniów - wych. mgr Aneta Poliwko

VI a - 18 uczniów - wych. mgr Anna Socha

VI b - 21 uczniów - wych. mgr Maria Wierzbicka

VI c - 21 uczniów - wych. mgr Marek Zachacz