Administracja i obsługa

Pracownicy administracji i obsługi

rok szkolny 2017/2018

 

O prawidłowe funkcjonowanie naszej placówki dba 9 pracowników administracji oraz  pracowników obsługi.  Są to:

- Wioletta Blachowska  - sekretarz szkoły

- Krystyna Kamińska     - księgowa

- Maria Pyszorska         - intendent

- Bożena Górczyńska    - sprzątaczka

- Krystyna Rutkowska   - sprzątaczka

- Marzena Jaworska     - sprzątaczka,

- Maria Falkowska        - sprzątaczka

- Regina Łukowska       - kucharka      

- Marek Łukowski         - konserwator