Wycieczka klasy IIB
Wycieczka klasy IIB

9 września uczniowie klasy II B wzięli udział w wycieczce, której głównym celem było poznanie zagrożeń dla przyrody. Podczas obserwacji wymieniali się spostrzeżeniami, wskazywali źródła hałasu, zanieczyszczenia powietrza, zachowania człowieka szkodliwe dla świata roślin I zwierząt. Uczniowie prowadzili obserwacje w terenie pod kierunkiem nauczycieli Palczak Katarzyny I Wojciechowskiej Małgorzaty. Po uzupełnieniu karty pracy, wyciągnięciu wniosków, odbył się piknik klasowy.

Czytaj więcej

Piachogra - zagłosuj
Piachogra - zagłosuj

W Lipnie „Piachogra” może być jeszcze większa, piękniejsza i bezpieczniejsza. https://www.herosiprzedsiebiorczosci.pl/inicjatywa/piachogra-jeszcze-wiekszy-plac-zabaw-na-piachach/#

Czytaj więcej

Średnia ważona
Średnia ważona

W bieżącym roku szkolnym uległy zmianie kryteria wystawiania ocen. Oceny semestralne i końcoworoczne wystawiane są na podstawie średniej ważonej ocen cząstkowych. Oceny cząstkowe, które otrzymuje uczeń za poszczególne formy aktywności, mają różną wagę: praca klasowa / sprawdzian pisemny obejmujący cały dział waga 3 wyniki osiągane z konkursów przedmiotowych waga 3 kartkówka waga 2 rozwiązanie zadań problemowych waga 2 odpowiedź ustna waga 2 aktywność na lekcjach waga 1 ćwiczenia praktyczne waga 1 praca indywidualna na lekcji waga 1 praca dodatkowa dla chętnych waga 1 umiejętność współpracy w grupie waga 1 praca domowa waga 1 ocena z 1 semestru waga 4 ocena średnia ważona niedostateczny niższa niż 1,75 dopuszczający 1,75 - 2,50 dostateczny 2,51 - 3,50 dobry 3,51 - 4,50 bardzo dobry wyższa niż 4,50 celujący wyższa niż 5,25 lub wyższa niż 4,75 pod warunkiem, że uczeń zowstał laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ogólnopolskim W przypadku plastyki, muzyki i w-f, biorąc pod uwagę specyfikę tych przedmiotów, wszystkie działania (odpowiedzi, praca na lekcji, prace plastyczne, działania muzyczne i sprawności fizyczne) otrzymują wagę 1. Nauczyciel może wyznaczyć dodatkowe kryterium dla określonej pracy, ale wcześniej powiadamia o tym uczniów. Kryteria podwyższenia oceny: o formie poprawy decyduje nauczyciel uczeń musi uzyskać odpowiednią średnią ważoną (1,75; 2,51; 3,51; 4,51) uczeń wykazywał właściwą postawę na zajęciach lekcyjnych, np: sumienność, aktywność, respektowanie poleceń nauczyciela ocena końcoworoczna jest średnią ważoną ocen za pierwszy i drugi semestr

Czytaj więcej

Rozpoczęcie roku 2019  2020.
Rozpoczęcie roku 2019 2020.

2 września o godzinie 9:00 rozpocznie się uroczysta inauguracja roku szkolnego 2019/2020. We wtorek o godzinie 8:00 uczniowie klas II-VIII udadzą się na mszę do kościoła bł. Michała Kozala. Z okazji rozpoczynającego się nowego roku szkolnego życzymy wszystkim Nauczycielom i Pracownikom satysfakcji z wykonywanej pracy; inspiracji do wprowadzania nowych rozwiązań, dobrej atmosfery pracy i wspaniałych uczniów. Uczniom życzymy, by nie zabrakło Wam energii i zapału w zdobywaniu wiedzy, rozwijaniu swoich pasji i kształtowaniu własnych charakterów. Byście umieli rozwijać swoje zainteresowania artystyczne i sportowe, Niech Wasze osiągnięcia godnie i chlubnie promują Trójkę. Rodzicom życzymy, by nowy rok szkolny przyniósł wiele okazji do dumy i radości z osiągnięć dzieci. Niech nasza szkoła będzie dla Państwa miejscem otwartym i przyjaznym. Życzymy dobrej i owocnej współpracy z nauczycielami, wychowawcami i opiekunami.

Czytaj więcej

III Młodzieżowa Sesja Rady Miejskiej
III Młodzieżowa Sesja Rady Miejskiej

13 czerwca w ramach uroczystości związanych z 670 rocznicą lokacji Lipna odbyła się uroczysta III Młodzieżowa Sesja Rady Miejskiej w Lipnie. Młodzi przedstawiciele trzech szkół podstawowych zasiedli na miejscach przeznaczonych dla radnych w nowej Sali Posiedzeń miejskiego ratusza. Atrakcją tegorocznych obrad była transmisja na żywo w Internecie. Sesja tradycyjnie rozpoczęła się hymnem, po którym uczniów w imieniu Rady Miejskiej w Lipnie przywitał Wiceprzewodniczący RM Wojciech Maciejewski. Lipnowska młodzież przedstawiła swoją opinię na temat: „Tradycja i nowoczesność? Młodzi mieszkańcy Lipna a fundamenty świata wartości.” W trzech punktach obrad dyskutowano nad istotą i rolą tradycji w funkcjonowaniu społeczeństwa, nowoczesnością jako zjawiskiem społecznym oraz fundamentami świata wartości. Moderatorem obrad był Krzysztof Kowalewski z Miejskiego Centrum Kulturalnego w Lipnie. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie w składzie: Julia Wiśniewska, Marta Jakóbowska, Julia Murawska, Natalia Wawrowska i Aleksander Koszczka pod kierunkiem p. Marzeny Cywińskiej. Mieli za zadanie przybliżyć temat "Istota i rola tradycji w funkcjonowaniu społeczeństwa." Młodzi radni w formie wolnych wniosków przedstawili również swoje propozycje na uatrakcyjnienie naszego miasta. Na zakończenie Burmistrz Miasta Lipna Paweł Banasik podziękował wszystkim za przybycie i przygotowanie ciekawych wystąpień. Po sesji, dla młodych radnych przygotowano poczęstunek – pyszne pizze i lody.

Czytaj więcej

Młodzi WOPR- owcy
Młodzi WOPR- owcy

Uczniowie klasy 4c z wychowawcą p.Marcinem Makowskim pojechali 12 czerwca na wycieczkę do siedziby Lipnowskiego WOPR w Skępem nad jez. Wielkim. Uczniowie brali udział w integracyjnej grze terenowej, zakończonej odnalezieniem skarbu oraz mieli możliwość zapoznania się ze sprzętem stosowanym w ratownictwie wodnym i przepłynięcia się łodzią motorową.

Czytaj więcej

Wycieczka do Gdyni
Wycieczka do Gdyni

11 czerwca uczniowie klas 4 A,B,C,D z opiekunami p. Z.Napiórskim, p. A.Sikorską, p.S.Jasińską i p. dyrektorem J. Góździem udali się na wycieczkę do Gdyni. Wycieczka była super - rano popłynęliśmy w rejs pirackim statkiem, a później poszliśmy na mecz Mistrzostw Świata U20🙂 Bardzo głośno kibicowaliśmy🇮🇹⚽️🏆i dostaliśmy od włoskiej drużyny prezenty😍 Pełni wrażeń wróciliśmy do domu🙂

Czytaj więcej

Bal 8 - klasisty
Bal 8 - klasisty

7 czerwca uczniowie klas VIII bawili się na BALU 🥳 niezapomniana impreza na długo pozostawanie w pamięci 💃🕺 wspaniała atmosfera, super muzyka i wiele wzruszających chwil 💝 ogromne uśmiechy wywołała też foto-budka 😁 było super 👍

Czytaj więcej

Jak nie czytam jak czytam
Jak nie czytam jak czytam

7 czerwca o godzinie 10 wraz ze szkolną biblioteką i panią Anią Marciniak wzięliśmy udział w akcji "Jak nie czytam jak czytam". Jest to największa, ogólnopolska akcja czytelnicza. Wraz z klasą Va wybraliśmy się do biblioteki, aby porozmawiać o książkach i przejrzeć nasze ulubione lektury. Okazało się, że dzieci chętnie czytają - chłopcy książki o sportowcach albo dotyczące sportów ekstremalnych, jedną z ulubionych lektur jest "Dziennik cwaniaczka". Dziewczęta polecały książki "Pax" lub "O matko i córko".

Czytaj więcej

Cały ten cukier
Cały ten cukier

Na holu szkoły można oglądać plakaty autorstwa uczniów klas ósmych dotyczące spożywania cukru. Prace wykonano na lekcjach chemii w celu promowania zdrowego odżywiania.

Czytaj więcej

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 72