Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka
Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka

     20 listopada obchodzimy Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka.
Każdemu dziecku, niezależnie od koloru skóry, wyznania czy pochodzenia, przysługują takie same prawa. Najważniejszym dokumentem  dotyczącym praw dziecka jest Konwencja o prawach dziecka. Jest to umowa między państwami, które zobowiązały się chronić prawa dziecka. Dziecko powinno znać swoje prawa, rozumieć je i świadomie z nich korzystać. Państwo powinno przestrzegać przysługujących dziecku praw.
 


 
Wszystkim  Dzieciom małym i dużym dedykujemy wiersz „O prawach dziecka” Marcina Brykczyńskiego.
 

Niech się wreszcie każdy dowie i rozpowie w świecie całym,
że dziecko to także człowiek tyle że jeszcze mały.
Dlatego ludzie uczeni, którym za to należą się brawa
chcąc wielu dzieci los odmienić stworzyli dla Was mądre prawa.
Więc je na co dzień i od święta spróbujcie dobrze zapamiętać.
 
Nikt mnie siłą nie ma prawa zmuszać do niczego
A szczególnie do zrobienia czegoś niedobrego.
Mogę uczyć się wszystkiego, co mnie zaciekawi
I mam prawo sam wybierać, z kim się będę bawić.
Nikt nie może mnie poniżać, krzywdzić, bić, wyzywać
I każdego mogę zawsze na ratunek wzywać.
Jeśli mama albo tata już nie mieszka z nami
Nikt nie może mi zabronić spotkać ich czasami.
Nikt nie może moich listów czytać bez pytania
Mam też prawo do tajemnic i własnego zdania.
Mogę żądać, żeby każdy uznał moje prawa
A gdy różnię się od innych , to jest moja sprawa.
 
enlightenedWażne telefony - Tu otrzymasz pomoc
 
Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży - 116 111
Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka – 800 12 12 12
Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” – 800 120 002
Policyjny Telefon Zaufania ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – 800 120 226