Koło chemiczne
Koło chemiczne

 W tym roku szkolnym prowadzone było koło chemiczne. Na zajęciach uczniowie poszerzali wiedzę z zakresu chemii, rozwijali swoje zainteresowania i umiejętności. Koło prowadził nauczyciel chemii mgr inż. Anna Baranowska. Dziękuję za owocną współpracę.