Alarm próbny
Alarm próbny

30 października uczniowie, nauczyciele i pracownicy naszej Szkoły brali udział w ewakuacji. Na szczęście były to ćwiczenia mające nauczyć nas prawidłowych zachowań w przypadku pożaru lub innego zagrożenia. Po sprawnie przeprowadzonej akcji odbyło się szkolenie z udzielania pierwszej pomocy i resuscytacji krążeniowo - oddechowej.