Apel
22 listopada 2019 r. uczniowie klas IV – VIII odbyli w sali gimnastycznej spotkanie z dyrektorem szkoły mgr Jackiem Goździem. Dyrektor szkoły dokonał analizy postępów uczniów w szkole za ostatnie 3 miesiące.
enlightenedPodczas godzinnego spotkania dyrektor poruszył wiele spraw dotyczących funkcjonowania uczniów  w szkole. Między innymi:
  1. Uczniowie zobowiązani zostali do przypomnienia sobie głównych zapisów w statucie szkoły oraz WSO dotyczących zachowania.
  2. Uczniowie zobowiązani zostali od dnia 25 listopada do wymiany obuwia, pozostawiania kurtek oraz telefonów w szafkach szkolnych.
  3. Uczniowie poinformowani zostali o konsekwencjach prawych i finansowych czynów chuligańskich.
  4. Uczniowie poinformowani zostali o korzyściach właściwego korzystania z mediów społecznościowych.
  5. Dyrektor poruszył problem właściwych stosunków interpersonalnych.