Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego 2020-2021
Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego 2020-2021

We wtorek 1 września nastąpi rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 według następującego harmonogramu:
Klasy I - godz. 8:00 boisko lub w razie  niepogody sala gimnastyczna później  spotkanie w klasach
            Ia sala nr 5, Ib - sala 3, Ic - sala 9
          enlightened  Prosimy aby dziecku towarzyszył tylko jeden opiekun w maseczce
Klasy II i III - godz. 9:00 boisko lub w razie  niepogody spotkanie w klasach
           IIa sala nr 10, IIb - 6, IIc -  1, IIIa - 11, IIIb - 2, IIIc - 12
Klasy IV i VI - godz. 9:30 boisko lub w razie  niepogody spotkanie w klasach:
           IVa sala nr 8, IVb - 18, IVc - 16,Va - 14, Vb - p. ang., VIa - 19, VIb - 7, VIc - p. tech., VId - 21

Klasy VII i VIII - godz.10:00 boisko lub w razie  niepogody spotkanie w klasach:
           VIIa sala nr 6, VIIb - s. katech, VIIc - 1, VIId - świetlica, VIIIa - 15, VIIIb -12, VIIIc - 20