Inauguracja roku szkolnego 2020 2021
Inauguracja roku szkolnego 2020 2021

Dnia 1 września 2020 rozpoczął się nowy, niezwykły rok szkolny.
O godzinie 8 odbyło się rozpoczęcie roku dla klas pierwszych łącznie z pasowaniem na ucznia.
Klasy starsze w późniejszych godzinach spotkały się z wychowawcami na boisku i w klasach.
Przed nami tak wyczekiwane i wytęsknione lekcje.
Życzymy Wam dużo zdrowia!!!