Uwaga!
Uwaga!

W związku z informacją o dodatnim wyniku na COVID19 u jednego z rodziców dziecka uczeszczającego do klasy I a, informuję że:
1. Zajęcia w tej klasie prowadzone będą zdalnie w terminie od 28.09.2020 do 05.10.2020 (włącznie)
2. Zawieszone zostają zajęcia świetlicowe w dniu 28.09.2020 r. Dlatego proszę o nieprzyprowadzanie dzieci uczęszczających do świetlicy w/w dnia do szkoły.
W/w decyzje podjęte zostały profilaktycznie z uwagi na bezpieczeństwo i zdrowie dzieci.
W pozostałych klasach zajęcia odbywać się będą bez zmian.
Sala nr 3 oraz świetlica zostały kompleksowo zdezynfekowane. O wszystkich ustaleniach będę informować Państwa na bieżąco.
Dyrektor
Jacek Góźdź