Kalendarz imprez

 

Kalendarz  uroczystości i imprez w roku szkolnym 2019/2020

 

Uroczystość

Data

Rozpoczęcie roku szkolnego

2.09.2019 r.

Zebranie Rady Pedagogicznej

12.09.2019 r.

Zebrania rodziców

17-18.09.2019 r.

Sprzątanie świata

20.09.2019 r.

Europejski Dzień Języków

26.09.2019 r.

Dzień Chłopaka

30.09.2019 r.

Dzień Edukacji Narodowej

14.10.2019 r.

Ślubowanie klas I

24 .10.2019 r.

Dzień Papieski

16.10.2019 r.

Międzynarodowy Miesiąc Biblioteki Szkolnej

10.2019 r.

Wewnątrzszkolny Konkurs Interpretacji Teatralnej dla najmłodszych „Mówimy Wierszem” – klasy I - III

5.11.2019 r.

Święto Niepodległości

12.11.2019 r.

Konkurs poezji „Mówimy Wierszem” – klasy I - III

22.11.2019 r.

Próbny sprawdzian klas ósmych

11/12.2019 r.

Wieczór Poezji

29.11. 2019 r.

Mikołajki

6.12.2019 r.

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka

10.12.2019 r.

Świąteczna Paczka

13.12.2019 r.

Zebrania rodziców

18-19.12.2019 r.

Jasełka (dzień dyrektorski)

20.12.2019 r.

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31.12.2019 r.

WOŚP

9-10.01.2020 r.

„Góra Grosza”

I.2020 r.

Zebranie Rady Pedagogicznej klasyfikacyjnej

21.01.2020 r.

Zabawa karnawałowa I - III

23.01.2020 r.

Zebranie Rady Pedagogicznej - podsumowująca

11.02.2020 r.

Walentynki

14.02,2012 r.

Zebrania rodziców

18-19.02.2020 r.

Święto Patrona Szkoły
(na galowo)

21.02.2020 r.

Eliminacje szkolne konkursu recytatorskiego
„Słowo i ja” dla klas IV - VIII

3.03.2020 r.

Dzień Kobiet

6.03.2020 r.

Powiatowy Konkurs Recytatorski dla klas IV – VIII

19.03.2020 r.

Rekolekcje Wielkopostne

1-3.04.2020 r.

Dzień Wiosny

23.03.2020 r.

Dzień Autyzmu

2.04.2020 r.

Zebranie rodziców klas 8

7.04.2020 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

9–14.04.2020 r.

Sprawdzian 8 klas

21-23.04.2020 r.

Dbamy o zdrowie

29.04.2020 r.

Uchwalenie konstytucji 3 maja

4.05.2020 r.

Konkurs języka angielskiego „English is Fun”

19.05.2020 r.

Zebrania rodziców

20-21.05.2020 r.

Miejski konkurs matematyczny „Mistrz szybkiego liczenia”

28.05.2020 r.

Cała Polska czyta dzieciom

1-6.06.2020 r.

Zachowaj Trzeźwy Umysł

5/6.2020 r.

Bal 8 klas

19.06.2020 r.

Zebranie Rady Pedagogicznej - klasyfikacja

22.06.2020 r.

Zebranie Rady Pedagogicznej - podsumowująca

25.06.2020 r.

Zakończenie roku szkolnego (na zmiany)

26.06.2020 r.