Kalendarz imprez

 

Kalendarz  uroczystości i imprez w roku szkolnym 2018/2019

Lp.

Uroczystość

Data

1.

Rozpoczęcie roku szkolnego

3.09.2018 r.

2.

Ogólnopolska akcja „Sprzątanie świata”

19 -21.09.2018 r.

3.

Europejski Dzień Języków – apele tematyczne

3.10.2018 r.

4.

Dzień Chłopaka – uroczystości klasowe

28.10.2018 r.

5.

Dzień Edukacji Narodowej – okolicznościowy apel

15.10.2018 r.

6.

Ślubowanie klas I

17 .10.2018 r.

7.

Dzień Papieski – klasowe uroczystości tematyczne

16.10.2018 r. ???

8.

Międzynarodowy Miesiąc Biblioteki Szkolnej

10.2018 r.

9.

Święto Niepodległości – uroczysty apel z okazji 100 – lecia niepodległości

9.11.2018 r.

10.

Powiatowy konkurs poezji „Mówimy Wierszem”

19.11.2018 r.

11.

Próbny sprawdzian klas ósmych

21-23.11.2018 r.

12.

XIV Wieczór Poezji Patriotycznej

23.11. 2018 r.

13.

Mikołajki – uroczystości klasowe

6.12.2018 r

14.

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka- apele tematyczne

10.12.2018 r.

15.

Świąteczna Paczka – ogólnoszkolna akcja pomocy potrzebującym

12.2018 r

16.

Jasełka –ogólnoszkolna uroczystość

21.12.2018 r.

17.

Zimowa przerwa świąteczna

23.12 –31.12.2018 r.

18.

Ogólnopolska akcja „Góra Grosza”

2.2019 r.

19.

Zabawa karnawałowa I - III

7.02.2019 r.

20.

Walentynki – ogólnoszkolne święto zakochanych

14.02,2019 r.

21. Święto Patrona Szkoły 22.02.2019 r.
22. Dzień Kobiet –uroczystości klasowe 8.03.2019 r.
23. Powiatowy Konkurs Recytatorski dla klas IV – VIII 02.2019 r.

24.

Rekolekcje Wielkopostne

03.2019 r.

25.

Dzień Wiosny – ogólnoszkolna akcja

21.03.2019 r.

26.

Sprawdzian ósmoklasisty

15-17.04.2019 r.

27.

Wiosenna przerwa świąteczna

18.04 – 23.04.2019

28.

Powiatowy Konkurs języka angielskiego „English is Fun”

25.04.2018 r.

29.

Dbamy o zdrowie – apele tematyczne

25.04.2018 r.

30.

Ogólnopolski Konkurs Piosenki Patriotycznej

3.05.2019 r.

31. Uchwalenie Konstytucji 3 Maja – ogólnoszkolny apel 30.04.2019 r.
32. Dzień Europy – ogólnoszkolna akcja 9.05.2019 r.
33. Miejski Konkurs Ortograficzny 25.05.2019 r.

34.

Dzień Matki – uroczystości klasowe

24.05.2019 r.

35.

Miejski konkurs matematyczny „Mistrz szybkiego liczenia”

28.09.2019 r.

36.

Ogólnopolska akcja „Cała Polska czyta dzieciom”

6.2019 r.

37.

Miejska akcja „Zachowaj Trzeźwy Umysł”

5/6.2019 r.

38.

Zakończenie roku szkolnego

21.06.2019 r.