Facebook
BIP

Nauczyciele

Szkoła zatrudnia obecnie 57 nauczycieli, posiadających wyższe wykształcenie.

Kadra pedagogiczna to ludzie prężni, ambitni i zdolni do realizacji ambitnych celów dydaktycznych i wychowawczych.

 

Dyrekcja szkoły

Mgr Jacek Góźdź  - dyrektor

Mgr Jolanta Kaczorowska - wicedyrektor

 

Nauczyciele

Edukacja wczesnoszkolna:

Mgr Beata Bałtenbach

Mgr Agata Garbarczyk 

Mgr Aneta Florkowska

Mgr Marzena Józefowicz

Mgr Wioletta Ługowska

Mgr Dorota Małkiewicz

Mgr Aleksandra Narczewska

Mgr Katarzyna Palczak

Mgr Marzena Rygielska

Mgr Katarzyna Janiszewska

Mgr Sandra Świerska

 

Język polski:

Mgr Beata Brzezińska

Mgr Elżbieta Rybicka

Mgr Arleta Salamądry

Mgr Dorota Wojtal 

Mgr Maria Wronczewska

 

Matematyka:

Mgr Agnieszka Impert

Mgr Natalia Bolewicz

Mgr Zbigniew Napiórski

 

Język angielski:

Mgr Katarzyna Banasik

Mgr Ewa Dobroś

Mgr Sylwia Jasińska

Mgr Anna Socha

Mgr Aneta Poliwko

 

Język niemiecki:

Mgr Marta Łukaszewska

 

Historia:

Mgr Jacek Góźdź

Mgr Renata Kłudkowska

Mgr Kamil Komorowski

 

Geografia:

Mgr Ewa Politowska

Mgr Maria Wierzbicka

 

Biologia i przyroda:

Mgr Anna Baranowska

Mgr Małgorzata Chojnicka

 

Chemia:

Mgr Anna Baranowska

 

Fizyka:

Mgr Marzena Cywińska 

 

Informatyka:

Mgr Marzena Cywińska

Mgr Wojciech Drozdowski

 

Plastyka:

Mgr Dariusz Gulcz

 

Muzyka i technika:

Mgr Jarosław Milewski 

 

Religia:

Mgr Emilia Kaczan

Mgr Katarzyna Pysiak

Ks. Robert Dynakowski 

 

Wychowanie fizyczne:

Mgr Patryk Chrabąszczewski

Mgr Krzysztof Dubicki

Mgr Marcin Makowski

Mgr Przemysław Zawirowski

 

Edukacja dla bezpieczeństwa:

Mgr Dubicki Krzysztof

 

Nauczyciele wspomagający:

Mgr Magdalena Błochowicz

Mgr Małgorzata Chojnicka

Mgr Monika Falkowska

Mgr Justyna Kawczyńska

Mgr Agnieszka Szymczewska 

Mgr Marta Turska

Mgr Małgorzata Walczewska

Mgr Małgorzata Wojciechowska

 

Bibliotekarz:

Mgr Anna Marciniak 

Mgr Beata Leonik

 

Pedagog szkolny:

Mgr Jolanta Zachacz 

 

Neurologopeda:

Mgr Anita Betkier

 

Logopeda:

Mgr Beata Brzezińska

 

Psycholog:

Mgr Karolina Bautembach 

 

Pedagog specjalny:

Mgr Agnieszka Szymczewska

 

Świetlica szkolna:

Mgr Magdalena Błochowicz

Mgr Marta Turska

Mgr Ewa Urbanek

Mgr Elżbieta Kałka