Facebook
BIP

Nauczyciele

Szkoła zatrudnia obecnie 57 nauczycieli, posiadających wyższe wykształcenie.

Kadra pedagogiczna to ludzie prężni, ambitni i zdolni do realizacji ambitnych celów dydaktycznych i wychowawczych.

 

Dyrekcja szkoły

Mgr Jacek Góźdź  - dyrektor

Mgr Jolanta Kaczorowska - wicedyrektor

 

Nauczyciele

Edukacja wczesnoszkolna:

Mgr Beata Bałtenbach

Mgr Agata Garbarczyk 

Mgr Marzena Józefowicz

Mgr Dorota Małkiewicz

Mgr Aleksandra Narczewska

Mgr Katarzyna Palczak

Mgr Marzena Rygielska

Mgr Sandra Świerska

 

Język polski:

Mgr Beata Brzezińska

Mgr Elżbieta Rybicka

Mgr Arleta Salamądry

Mgr Dorota Wojtal 

 

Matematyka:

Mgr Agnieszka Impert

Mgr Natalia Bolewicz

Mgr Zbigniew Napiórski

 

Język angielski:

Mgr Katarzyna Banasik

Mgr Ewa Dobroś

Mgr Sylwia Jasińska

Mgr Anna Socha

Mgr Aneta Poliwko

 

Język niemiecki:

Mgr Marta Łukaszewska

Mgr Małgorzata Spisz

 

Historia:

Mgr Jacek Góźdź

Mgr Renata Kłudkowska

Mgr Kamil Komorowski

 

Geografia:

Mgr Maria Wierzbicka

 

Biologia i przyroda:

Mgr Anna Baranowska

Mgr Małgorzata Chojnicka

 

Chemia:

Mgr Anna Baranowska

 

Fizyka:

Mgr Marzena Cywińska 

 

Informatyka:

Mgr Marzena Cywińska

Mgr Wojciech Drozdowski

 

Plastyka:

Mgr Marta Turska

 

Muzyka i technika:

Mgr Jarosław Milewski 

 

Religia:

Mgr Emilia Kaczan

Mgr Katarzyna Pysiak

Ks. Robert Dynakowski 

 

Wychowanie do życia w rodzinie:

Mgr Marcin Makowski

 

Wychowanie fizyczne:

Mgr Patryk Chrabąszczewski

Mgr Krzysztof Dubicki

Mgr Marcin Makowski

Mgr Przemysław Zawirowski

 

Edukacja dla bezpieczeństwa:

Mgr Krzysztof Dubicki 

 

Nauczyciele wspomagający:

Mgr Wioletta Ługowska

Mgr Aneta Florkowska

Mgr Małgorzata Chojnicka

Mgr Monika Falkowska

Mgr Justyna Kawczyńska

Mgr Małgorzata Walczewska

Mgr Małgorzata Wojciechowska

 

Bibliotekarz:

Mgr Beata Leonik

 

Pedagog szkolny:

Mgr Agnieszka Szymczewska

 

Logopeda:

Mgr Karolina Bautembach 

Mgr Monika Falkowska

 

Psycholog:

Mgr Karolina Bautembach 

 

Pedagog specjalny:

Mgr Katarzyna Janiszewska

 

Świetlica szkolna:

Mgr Magdalena Błochowicz

Mgr Marta Turska

Mgr Ewa Urbanek

Mgr Elżbieta Kałka