Facebook
BIP

Ubezpieczenie

ŚWIADCZENIA:

WYSOKOŚĆ ŚWIADCZEŃ:

śmierć Ubezpieczonego na terenie placówki oświatowej w wyniku NW

60.000 zł

Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego

50.000 zł

Śmierć Ubezpieczonego w wyniku NW (w tym również zawał serca i udar mózgu)

30.000 zł

100% uszczerbku na zdrowiu w wyniku NNW

30.000 zł

Poniżej 100 % uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW za każdy 1% uszczerbku na zdrowiu

300 zł za 1%

Koszty nabycia wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie oraz koszty zakupu lub naprawy okularów korekcyjnych lub aparatu słuchowego uszkodzonych w wyniku NW na terenie placówki oświatowej lub wycieczek szkolnych

do 9.000 zł, w tym okulary korekcyjne i aparaty słuchowe do 200 zł

Koszty przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych w wyniku NW

do 9.000 zł

pogryzienie, pokąsanie, ukąszenie

600 zł

Rozpoznanie u ubezpieczonego sepsy

6.000 zł

Śmierć rodzica lub opiekuna Ubezpieczonego w wyniku NW

3.000 zł

Uszczerbek na zdrowiu w wyniku ataku padaczki

300 zł

Wstrząśnienie mózgu w wyniku NW

600 zł

Zatrucie pokarmowe lub nagłe zatrucie gazami, bądź porażenie prądem lub piorunem

1.500 zł

Rozpoznanie u Ubezpieczonego chorób odzwierzęcych ( bąblowicy, toksoplazmozy, wścieklizny)

1.500 zł

Rozpoznanie u ubezpieczonego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych

400 zł

Uszkodzenie ciała w wyniku NNW, wymagające interwencji lekarskiej w placówce medycznej i minimum dwóch wizyt kontrolnych

400 zł

Zwrot kosztów indywidualnych korepetycji w następstwie NW -  zwrot udokumentowanych kosztów do wysokości 500 zł w ciągu okresu ubezpieczenia, ale za max. 10 godzin lekcyjnych korepetycji pod warunkiem, iż koszty korepetycji:

  1. powstały w następstwie NW, który wydarzył się podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej
  2. zostały poniesione w okresie ubezpieczenia na terenie RP
  3. Ubezpieczony nie mógł uczęszczać na zajęcia lekcyjne nieprzerwalnie przez okres 14 dni, udokumentowane zaświadczeniem lekarskim, przy czym do ustalenia powyższego okresu uwzględnia się wyłącznie dni zajęć lekcyjnych wynikające z obowiązującego w danej placówce oświatowej planu lekcji

500 zł

Opcja dodatkowa D2- Oparzenia

II stopień: 500 zł, III stopień: 1500 zł, IV stopień: 2500 zł

Opcja dodatkowa D4 – pobyt w szpitalu w wyniku NW (od 1. do 10. dnia pobytu, pod warunkiem pobytu w szpitalu min. 2 dni)

120 zł za dzień

Opcja dodatkowa D4 – pobyt w szpitalu w wyniku NW od 11 dnia pobytu

80 zł za dzień

Opcja dodatkowa D5 – pobyt w szpitalu w wyniku choroby ( od 3. do 10. dnia pobytu)

120 zł za dzień

Opcja dodatkowa D5 – pobyt w szpitalu w wyniku choroby od 11. dnia

80 zł za dzień

Opcja dodatkowa D6 – poważne choroby( nowotwór złośliwy, paraliż, niewydolność nerek, poliomyelitis, utrata mowy, utrata słuchu, utrata wzroku, anemia aplastyczna, stwardnienie rozsiane, cukrzyca typu I, niewydolność serca, choroby autoimmunologiczne, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, transplantacja głównych organów)

2000 zł

Opcja dodatkowa D10 – koszty leczenia w wyniku NW

do 1.600 zł, podlimit na rehabilitację do 1.000 zł

Opcja dodatkowa D13 – koszty leczenia stomatologicznego w wyniku NW

do 1.000 zł, max. 300 zł za jeden ząb

Opcja dodatkowa D18 – koszty leków

do 500 zł

Opcja dodatkowa D20 – Pakiet KLESZCZ i rozpoznanie boreliozy

Do 1.500 zł w tym: a)zdiagnozowanie boreliozy do 1.000 zł, b) wizyta u lekarza do 150  zł, c) badania diagnostyczne do 150 zł, d) antybiotykoterapia do 200 zł

Składka od osoby:

50 zł