Facebook
BIP

Rada rodziców

SKŁAD RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2021/2022:

 

 • PRZEWODNICZĄCY – KATARZYNA KORNACKA-KYCIA
 • ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO – RENATA RACZKOWSKA
 • SKARBNIK – BEATA GOŁĘBIEWSKA
 • CZŁONEK (SEKRETARZ) – ZBIGNIEW PIOTROWSKI

 

Podstawowym zadaniem Rady Rodziców jest współpraca ze szkołą w zakresie:

 • zebrania składek na Radę Rodziców,
 • organizowania wspólnie z dyrekcją i wychowawcami pomocy materialnej dzieciom i rodzicom potrzebującym,
 • podejmowania różnych decyzji wychowawczych i opiekuńczych,
 • podejmowania różnych decyzji finansowych,
 • pedagogizacji rodziców,
 • dofinansowania do zakupu pomocy naukowych i remontowych,
 • konsultacji dotyczących planów pracy szkoły,
 • konsultacji dotyczących programów wychowawczych i profilaktycznych,
 • szukania sponsorów dla szkoły,
 • przeprowadzania kontroli finansowej konta wpływów i wydatków RR
 • uczestniczenia w szkolnych uroczystościach.