Facebook
BIP

Założenia Programu

 

W roku szkolnym 2022/2023 nasza placówka bierze udział w Ogólnopolskim Programie

„ SZKOŁA PRZYJACIÓŁ KOPERNIKA”, którego organizatorem jest

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Szkoła Podstawowa nr 7

im. Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Wydarzenie to ma miejsce z okazji 550.rocznicy urodzin patrona szkoły

– wielkiego Polaka, astronoma Mikołaja Kopernika.

W celu uzyskania certyfikatu społeczność szkolna musi wykonać zadania obowiązkowe

wynikające z regulaminu, ma też możliwość zaangażować się

w dodatkowe oraz podjęte z własnej inicjatywy.

Cele, założenia opracował powołany przez dyrektora szkoły zespół w składzie:

Katarzyna Palczak – koordynator, Marzena Rygielska,

Aleksandra Narczewska, Beata Brzezińska, Elżbieta Rybicka, Arleta Salamądry.

Życzymy wszystkim powodzenia i dużo satysfakcji z realizowanego programu.