Facebook
BIP

Samorząd uczniowski

Samorząd Uczniowski nie jest fikcją jeżeli:

- rozwiązuje realne problemy uczniów i podejmuje realne decyzje;
- reprezentuje wszystkich uczniów szkoły;
- jest demokratyczny - uczniowie w sposób nieskrępowany wybierają swoich przedstawicieli, uczestniczą w tworzeniu i realizacji programu pracy samorządu.

 

CELE I ZADANIA

  • Reprezentowanie całej społeczności uczniowskiej szkoły.  
  • Organizowanie działalności kulturalnej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi.
  • Współdziałanie z innymi organizacjami Szkoły dla prawidłowego funkcjonowania całej społeczności szkolnej.
  • Pobudzanie i organizowanie różnych form aktywności uczniów w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i Dyrektorem Szkoły.
  • Wszechstronne działanie zobowiązujące uczniów do rzetelnej nauki, tworzenia przyjaznej atmosfery w szkole, okazywania szacunku dorosłym i kolegom.
  • Tworzenie warunków samorządności, partnerstwa, demokratycznych form współżycia i współodpowiedzialności za funkcjonowanie szkoły.
  • Praca na rzecz innych, wrażliwość i pomoc potrzebującym.

 

RADA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 2021/2022

Kornelia Lewalska z klasy 8a - przewodnicząca szkoły 

Wojtek Grzywiński z kl 5b oraz Tymoteusz Bieniewicz z klasy 6b - zastępcy

W skład SU wchodzą również:

Gabriela Impert,

Magdalena Kacprzycka,

Ewa Kuczek,

Julia Komorowska,

Zuzanna Kamińska,

Martyna Lewandowska,

Maria Szojda,

Alicja Prądzyńska

Oliwia Kuczyńska 

 

 Opiekunami SU są: p. Anna Socha, p. Marzena Cywińska i p. Aneta Poliwko.