Facebook
BIP

Samorząd uczniowski

Samorząd Uczniowski nie jest fikcją jeżeli:

- rozwiązuje realne problemy uczniów i podejmuje realne decyzje;
- reprezentuje wszystkich uczniów szkoły;
- jest demokratyczny - uczniowie w sposób nieskrępowany wybierają swoich przedstawicieli, uczestniczą w tworzeniu i realizacji programu pracy samorządu.

 

CELE I ZADANIA

  • Reprezentowanie całej społeczności uczniowskiej szkoły.  
  • Organizowanie działalności kulturalnej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi.
  • Współdziałanie z innymi organizacjami Szkoły dla prawidłowego funkcjonowania całej społeczności szkolnej.
  • Pobudzanie i organizowanie różnych form aktywności uczniów w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i Dyrektorem Szkoły.
  • Wszechstronne działanie zobowiązujące uczniów do rzetelnej nauki, tworzenia przyjaznej atmosfery w szkole, okazywania szacunku dorosłym i kolegom.
  • Tworzenie warunków samorządności, partnerstwa, demokratycznych form współżycia i współodpowiedzialności za funkcjonowanie szkoły.
  • Praca na rzecz innych, wrażliwość i pomoc potrzebującym.

 

RADA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 

Dnia września 2023 w naszej szkole odbyły się wybory

do Rady Samorządu Uczniowskiego w klasach IV - VIII

 

Oto wyniki:

 - przewodnicząca szkoły 

 - zastępca

W skład SU wchodzą również:

 

Opiekunami SU są: p. Anna Socha, p. Marzena Cywińska oraz p. Natalia Bolewicz.