Facebook
BIP

Samorząd uczniowski

Samorząd Uczniowski nie jest fikcją jeżeli:

- rozwiązuje realne problemy uczniów i podejmuje realne decyzje;
- reprezentuje wszystkich uczniów szkoły;
- jest demokratyczny - uczniowie w sposób nieskrępowany wybierają swoich przedstawicieli, uczestniczą w tworzeniu i realizacji programu pracy samorządu.

 

CELE I ZADANIA

  • Reprezentowanie całej społeczności uczniowskiej szkoły.  
  • Organizowanie działalności kulturalnej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi.
  • Współdziałanie z innymi organizacjami Szkoły dla prawidłowego funkcjonowania całej społeczności szkolnej.
  • Pobudzanie i organizowanie różnych form aktywności uczniów w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i Dyrektorem Szkoły.
  • Wszechstronne działanie zobowiązujące uczniów do rzetelnej nauki, tworzenia przyjaznej atmosfery w szkole, okazywania szacunku dorosłym i kolegom.
  • Tworzenie warunków samorządności, partnerstwa, demokratycznych form współżycia i współodpowiedzialności za funkcjonowanie szkoły.
  • Praca na rzecz innych, wrażliwość i pomoc potrzebującym.

 

RADA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 

Dnia 29 września 2023 w naszej szkole odbyły się wybory

do Rady Samorządu Uczniowskiego w klasach IV - VIII

Oto wyniki:

 - przewodniczący szkoły - 👏 - Adam Bah 8a

 - zastępca - 👏  - Zofia Koszczka 8b

👏 sekretarz - Zuzanna Lewandowska 6b

 

W skład SU weszli również:

 

👍Amelia Bonowicz 8a
👍Emilia Chmielewska 8b
👍 Wiktoria Cendrowska 8b
👍Nadia Ośmiałowska 8a
👍Nikola Lewandowska 8b
👍Zuzanna Matysiak 8b
👍Lena Pietrzycka 6b
👍Nadia Kucman 8a
👍 Maja Obrębska 8b
👍Antoni Rychwicki 8b
👍Zofia Raniszewska 6b
 
Opiekunkami SU są:
p.Marzena Cywińska, p.Anna Socha, p.Agnieszka Szymczewska oraz p.Natalia Bolewicz 🤗