Administracja i obsługa

Pracownicy administracji i obsługi

rok szkolny 2018/2019

O prawidłowe funkcjonowanie naszej placówki dba 11 pracowników administracji oraz  pracowników obsługi.  Są to:

- Wioletta Blachowska  - sekretarz szkoły

- Krystyna Kamińska     - księgowa

- Sylwia Górecka          - intendent

- Iwona Pietrzycka        - kucharka

- Iwona Borowicz         - pomoc kuchenna

- Alina Cymerman        - pomoc kuchenna     

- Marek Łukowski         - konserwator

- Bożena Górczyńska    - sprzątaczka

- Krystyna Rutkowska   - sprzątaczka

- Marzena Jaworska     - sprzątaczka,

- Maria Falkowska        - sprzątaczka