Facebook
BIP

Historia

Dnia 31 sierpnia 1960 roku o godzinie 17.00 odbyła się uroczystość otwarcia Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lipnie. Klucz do szkoły wręczył kierownikowi Józefowi Wyszkowskiemu przewodniczący Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Lipnie Mieczysław Nogala.
 
W nowej szkole naukę rozpoczęło 829 uczniów, zaś kadrę pedagogiczną stanowiło 21 nauczycieli. Funkcję zastępcy dyrektora szkoły pełniły Jadwiga Zasowska, a później Barbara Alaszkiewicz.

Pierwszą uroczystością w nowo utworzonej szkole było spotkanie uczniów z oficerem Zdzisławem Drewniowskim uświetniające Święto Ludowego Wojska Polskiego, które odbyło się 12 października 1960 roku.

Od samego początku w życie szkoły włączyły się liczne organizacje młodzieżowe: harcerze, PCK, zespól taneczny, SKS. Przy szkole działała modelarnia Ligi Przyjaciół Żołnierzy.

Zwieńczeniem pierwszego w dziejach roku szkolnego 1960/61 była wspaniała wystawa prac wykonanych przez uczniów. Największe zainteresowanie budził dział rysunków i prac ręcznych wykonanych przez uczniów klas V - VII oraz prace kółka historycznego obrazujące powstanie miasta Lipna.
W roku szkolnym 1962/63 zorganizowano trzy klasy szkolne dla dzieci opóźnionych w rozwoju: klasa I, II, III łącznie 43 uczniów. l Września 1965 roku Szkoła Specjalna usamodzielniła się. Stanowisko kierownika objęła Teresa Sworska.

W roku 1971 w szkole zapisanych było 731 uczniów w dwudziestu klasach. Rada Pedagogiczna liczyła wówczas 25 nauczycieli.

10 czerwca 1972 roku "Kuratorium Okręgu Szkolnego Bydgoskiego przy PWRN w Bydgoszczy w oparciu o zarządzenie Ministra Oświaty z dnia 25 maja 1960 roku Dziennik Urzędowy nr 8 poz. 131 ustala dla Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lipnie następującą nazwę "Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Lipnie". Akt nadania imienia szkole odczytany został przez Inspektora Oświaty Lecha Łańcuckiego.

Następnie przewodniczący Komitetu Rodzicielskiego Eugeniusz Młotkowski przekazał szkole sztandar zaprojektowany przez nauczycieli Halinę Pietruszewską i Zofię Czajkowską.
Tego dnia odbyło się również przekazanie przez dyrektora Oddziału Wojewódzkiego PZU mgr W. Hrycenko miasteczka komunikacyjnego.

W roku szkolnym 1973/1974 Rada Pedagogiczna liczyła 27 nauczycieli. Nowym dyrektorem szkoły został mgr Ryszard Tuliszewski, a zastępcą Barbara Alaszkiewicz.

W roku 1977 połączono szkoły nr 3 i 4. Pierwsze wspólne posiedzenie Rady Pedagogicznej obu szkół odbyło się 17 sierpnia. Dyrektorem naczelnym został mgr Stanisław Kacprowicz, zastępcami natomiast Jadwiga Bełkowska i Teresa Sworska. Po rezygnacji pani Teresy Sworskiej ze względu na stan zdrowia zastępcą dyrektora została mgr Zofia Górska, a od 1988 roku mgr Bonifacy Tułodziecki.

W latach 1982 - 84 szkoła nasza została dwukrotnie uhonorowana "Zbiorową Odznaką za Zasługi w Rozwoju Sportu Młodzieży Szkolnej" przyznaną przez Zarząd Główny Szkolnego Związku Sportowego w Warszawie.

W końcu roku szkolnego 1985/86 w Szkole Podstawowej Nr 3 i 4 uczyło się 935 uczniów w 34 oddziałach. Pracowało wówczas 47 nauczycieli i 10 pracowników obsługi i administracji. W użytkowaniu były 23 izby lekcyjne, 2 sale gimnastyczne i świetlica.

W roku szkolnym 1987/88 odbyło się otwarcie Izby Kopernikańskiej. Salę wyłożono drewnianą boazerią i umieszczono w niej portret patrona szkoły. Wykonano malowidła ścienne:  kopię rysunku Mikołaja Kopernika i mapę Warmii z czasów życia wielkiego astronoma. Znalazła się tam również ekspozycja pięciu olejnych kopii akwareli J.M. Szancera dotyczących życia Mikołaja Kopernika wykonana przez nauczycielkę szkoły Jadwigę Bartczak.

1 września 1989 roku na emeryturę przeszedł mgr Stanisław Kacprowicz, zaś funkcję dyrektora szkoły objął mgr Mirosław Płukis, natomiast jego zastępcą został mgr Marek Zachacz, a od roku 1990 mgr Marzena Rygielska. Po przejściu na emeryturę mgr Bonifacego Tułodzieckiego w 1990 roku wicedyrektorem Szkoły Specjalnej została mgr Anna Mielczarek.  Decyzją Kuratorium Oświaty we Włocławku z 1996 roku nastąpiło ponowne rozdzielenie szkół.  W związku z tym nastąpiła poprawa bazy lokalowej.

W 2005 roku szkoła uzyskała certyfikat „Szkoły z klasą”, akcji która przebiegała pod patronatem Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego.

1 września 2007 roku funkcję dyrektora szkoły objął mgr Jacek Góźdź, zaś wicedyrektorem została mgr Jolanta Kaczorowska.

W tym też roku oddano do użytku boisko wielofunkcyjne i nastąpiła wymiana okien w budynku szkolnym.

8 października 2009 r. nasza szkoła otrzymała z rąk Starosty Lipnowskiego „PUCHAR DZIESIĘCIOLECIA” dla najlepszej szkoły podstawowej w dziesięcioleciu współzawodnictwa sportowego w powiecie lipnowskim.

20 września 2010 r. oddana została bieżnia lekkoatletyczna, która była dokończeniem inwestycji boiska wielofunkcyjnego współfinansowanego przez Urząd Marszałkowski. W uroczystości wzięli udział: Marcin Drogorób – kierownik Biura Sportu Urzędu Marszałkowskiego, Janusz Dobroś – burmistrz Lipna, Wojciech Świtalski – z-ca burmistrza.

2 października 2010 r. odbyła się uroczystość 50-cio lecia istnienia Szkoły Podstawowej nr 3 w Lipnie. Obchody rozpoczęła Msza Święta, którą celebrował ks. prałat Stefan Maćczak, zaś homilię wygłosił absolwent szkoły ks. Marcin Kamiński.

Z tej okazji wydana została książka pt. „ Moja szkoła – to mój dom”, okolicznościowy medal i tarcza szkolna. W holu szkoły odsłonięta została pamiątkowa tablica o treści „ 1960-2010 W 50 rocznicę powołania do życia Szkoły Podstawowej nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Lipnie czcigodnym pedagogom, pracownikom i absolwentom wszystkich roczników tej zasłużonej placówki oświatowej tablicę poświęcają organizatorzy” Lipno, wrzesień 2010.

W uroczystości wzięli udział m.in. Jadwiga Zasowska pierwsza wicedyrektor szkoły , byli dyrektorzy szkoły: Ryszard Tuliszewski, Stanisław Kacprowicz, Mirosław Płukis oraz przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Teresa Frankiewicz i Andrzej Gralak. Obecni byli też przedstawiciele lokalnej administracji samorządowej: Krzysztof Baranowski – starosta lipnowski i Janusz Dobroś – burmistrz Lipna. Wśród licznie zaproszonych gości nie mogło zabraknąć emerytowanych nauczycieli i pracowników szkoły.

W latach 2011 -2013 nauczyciele, pracownicy szkoły oraz uczniowie zorganizowali akcje charytatywne na rzecz chorych dzieci m.in. na mukowiscydozę. W trakcie 4 przedstawień teatralnych, w których nauczyciele wcielili się w rolę aktorów zebrano łącznie 14965.26 złotych.

Pomysłodawcami akcji były Katarzyna Palczak, Marzena Rygielska, Aleksandra Narczewska oraz Jacek Góźdź.

W dniu 6 maja 2014 r. w Ministerstwie Edukacji Narodowej w Warszawie odbyła się bardzo miła uroczystość wręczenia nagród w I edycji ogólnopolskiego konkursu „GENialna szkoła” realizowanego przez Fundację Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę MATIO w ramach kampanii społecznej „Ogólnopolski Tydzień Mukowiscydozy”. Nasza szkoła reprezentowana przez dyrektora szkoły mgra Jacka Goździa i p. Katarzynę Palczak uzyskała w w/w konkursie wyróżnienie.

W uroczystości wzięli udział: przedstawiciele Fundacji „MATIO” oraz Podsekretarz Stanu p. Joanna Berdzik, Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak oraz poseł na Sejm RP p. Joanna Okrągły.

2 czerwca 2014 r. gościliśmy w murach naszej szkoły Minister Edukacji Narodowej p. Joannę Kluzik – Rostkowską. Pani minister spotkała się wraz z władzami miasta w osobach burmistrza Doroty Łańcuckiej i vice- burmistrza Dariusza Chmielewskiego  ze społecznością szkoły.

W spotkaniu udział wzięli: posłanka na sejm RP Domicela Kopaczewska, vicekurator oświaty w Bydgoszczy Andrzej Siemianowski oraz członek zarządu województwa kujawsko-pomorskiego Sławomir Kopyść.

W styczniu 2017 roku rozpoczęły się prace przy termomodernizacji budynku szkoły. Zadanie  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 i wyniosło 1.527.100,62 zł. W ramach prac wykonano docieplenie ścian budynku, wymalowanie elewacji zewnętrznej, wymieniono oświetlenie w salach i pomieszczeniach szkolnych, wykonano remont centralnego ogrzewania. Poza tym wykonano  instalację odgromową, malowanie sali gimnastycznej oraz szereg drobnych napraw. Remont trwał do listopada 2019 r. a efekty prac  widoczne są poniżej:


W roku 2017 zamontowano na boisku szkolnym fit – park, który składa się z 3 urządzeń gimnastycznych. Urządzenia pomagają uatrakcyjnić lekcje wychowania fizycznego i mogą się przysłużyć mieszkańcom naszego miasta w utrzymaniu kondycji fizycznej:


Rok 2018 przyniósł kolejne zmiany w infrastrukturze przyszkolnej.

Utworzono ścieżkę ekologiczno – przyrodniczą. Pojawiły się tablice ekologiczne wraz z ławkami, a całą ścieżkę pokryła kostka brukowa:

W roku 2020 wykonano remont oraz  wymieniono wyposażenie kuchni i jadalni w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. Przedsięwzięcie kosztowało 77.190,00 zł. Efekt tych zmian widoczny jest na poniższych zdjęciach:

 

 

18 listopada w lipnowskim ratuszu, burmistrz Paweł Banasik podpisał umowę na realizację projektu pn. " Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lipnie o budynek hali sportowej". Wykonawcą zadania będzie firma Spółka Budowlano-Usługowa BUDEX Lutomirski i wspólnicy Sp.J., ul. Budowlana 3, 87-600 Lipno.

Projekt zakłada rozbudowę istniejącego budynku szkolnego o budynek hali sportowej. Całość będzie połączona z istniejącym budynkiem poprzez projektowany łącznik. Budynek projektowany jest jako niezależny funkcjonalnie od budynku istniejącego, jednocześnie umożliwi połączenie funkcji szkoły z istniejącą halą sportową.

Inwestycja w ramach programu ministerialnego - "Sportowa Polska 2021" otrzymała dofinansowanie 2.109.585 zł. Miasto otrzymało również wcześniej kwotę 2.000.000 mln zł w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.  Łączna wysokość dofinansowania to 4.109.585 zł

22.11.2021 r. Trwają prace przy przygotowaniu terenu pod budowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 3  w Lipnie. Ekipa wyburzyła stary budynek gospodarczy, usunęła gruz oraz przeprowadziła wycinkę drzew.

Dokumentacja fotograficzna: Marta Turska,

Dyrektor Jacek Góźdź

Grudzień 2022

Październik 2022

Postępy prac - wrzesień 2022

Postępy prac - lipiec 2022

Postępy prac - czerwiec 2022

Postępy prac - czerwiec 2022

Postępy prac - 30 maja 2022

Postępy prac - 11 maja 2022

Wyremontowane toalety

Wielki sukces naszego ucznia

65 uczniów podstawówek i 335 licealistów znalazło się w gronie stypendystów jednego z trzech marszałkowskich programów edukacyjnych „Humaniści na start”.

Wśród nich uczeń naszej szkoły z klasy VIII C, Bartosz Borowicz.

Dnia 6 czerwca 2022 Marszałek Piotr Całbecki, przewodnicząca sejmiku województwa Elżbieta Piniewska i członek zarządu województwa Sławomir Kopyść spotkali się z najlepszymi, wręczyli im listy gratulacyjne i okolicznościowe statuetki.

Wraz z Bartkiem na gali był nasz pan dyrektor, Jacek Góźdź, który odebrał certyfikat za udział w projekcie "Humaniści na start".

- To wielka satysfakcja i przyjemność gościć tak wybitnych młodych ludzi. Gratuluję wam wspaniałych osiągnięć i życzę sobie, aby nigdy nie zabrakło tak ambitnych i zaangażowanych osób, bo to właśnie Wy jesteście przyszłością naszego regionu - mówił marszałek Piotr Całbecki.

W ramach tegorocznego projektu stypendium otrzymało 400 uczniów z regionu - o wsparcie mogli się ubiegać uczniowie dwóch ostatnich klas szkół podstawowych i liceów, którzy uzyskali dobre oceny w zakresie nauk humanistycznych oraz osiągnęli sukcesy w konkursach przedmiotowych i olimpiadach. Młodzi ludzie otrzymają stypendia na okres 10 miesięcy, maksymalna łączna kwota wsparcia to 4 tysiące złotych, czyli 400 złotych miesięcznie.