Facebook
BIP

Historia

Dnia 31 sierpnia 1960 roku o godzinie 17.00 odbyła się uroczystość otwarcia Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lipnie. Klucz do szkoły wręczył kierownikowi Józefowi Wyszkowskiemu przewodniczący Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Lipnie Mieczysław Nogala.
 
W nowej szkole naukę rozpoczęło 829 uczniów, zaś kadrę pedagogiczną stanowiło 21 nauczycieli. Funkcję zastępcy dyrektora szkoły pełniły Jadwiga Zasowska, a później Barbara Alaszkiewicz.

Pierwszą uroczystością w nowo utworzonej szkole było spotkanie uczniów z oficerem Zdzisławem Drewniowskim uświetniające Święto Ludowego Wojska Polskiego, które odbyło się 12 października 1960 roku.

Od samego początku w życie szkoły włączyły się liczne organizacje młodzieżowe: harcerze, PCK, zespól taneczny, SKS. Przy szkole działała modelarnia Ligi Przyjaciół Żołnierzy.

Zwieńczeniem pierwszego w dziejach roku szkolnego 1960/61 była wspaniała wystawa prac wykonanych przez uczniów. Największe zainteresowanie budził dział rysunków i prac ręcznych wykonanych przez uczniów klas V - VII oraz prace kółka historycznego obrazujące powstanie miasta Lipna.
W roku szkolnym 1962/63 zorganizowano trzy klasy szkolne dla dzieci opóźnionych w rozwoju: klasa I, II, III łącznie 43 uczniów. l Września 1965 roku Szkoła Specjalna usamodzielniła się. Stanowisko kierownika objęła Teresa Sworska.

W roku 1971 w szkole zapisanych było 731 uczniów w dwudziestu klasach. Rada Pedagogiczna liczyła wówczas 25 nauczycieli.

10 czerwca 1972 roku "Kuratorium Okręgu Szkolnego Bydgoskiego przy PWRN w Bydgoszczy w oparciu o zarządzenie Ministra Oświaty z dnia 25 maja 1960 roku Dziennik Urzędowy nr 8 poz. 131 ustala dla Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lipnie następującą nazwę "Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Lipnie". Akt nadania imienia szkole odczytany został przez Inspektora Oświaty Lecha Łańcuckiego.

Następnie przewodniczący Komitetu Rodzicielskiego Eugeniusz Młotkowski przekazał szkole sztandar zaprojektowany przez nauczycieli Halinę Pietruszewską i Zofię Czajkowską.
Tego dnia odbyło się również przekazanie przez dyrektora Oddziału Wojewódzkiego PZU mgr W. Hrycenko miasteczka komunikacyjnego.

W roku szkolnym 1973/1974 Rada Pedagogiczna liczyła 27 nauczycieli. Nowym dyrektorem szkoły został mgr Ryszard Tuliszewski, a zastępcą Barbara Alaszkiewicz.

W roku 1977 połączono szkoły nr 3 i 4. Pierwsze wspólne posiedzenie Rady Pedagogicznej obu szkół odbyło się 17 sierpnia. Dyrektorem naczelnym został mgr Stanisław Kacprowicz, zastępcami natomiast Jadwiga Bełkowska i Teresa Sworska. Po rezygnacji pani Teresy Sworskiej ze względu na stan zdrowia zastępcą dyrektora została mgr Zofia Górska, a od 1988 roku mgr Bonifacy Tułodziecki.

W latach 1982 - 84 szkoła nasza została dwukrotnie uhonorowana "Zbiorową Odznaką za Zasługi w Rozwoju Sportu Młodzieży Szkolnej" przyznaną przez Zarząd Główny Szkolnego Związku Sportowego w Warszawie.

W końcu roku szkolnego 1985/86 w Szkole Podstawowej Nr 3 i 4 uczyło się 935 uczniów w 34 oddziałach. Pracowało wówczas 47 nauczycieli i 10 pracowników obsługi i administracji. W użytkowaniu były 23 izby lekcyjne, 2 sale gimnastyczne i świetlica.

W roku szkolnym 1987/88 odbyło się otwarcie Izby Kopernikańskiej. Salę wyłożono drewnianą boazerią i umieszczono w niej portret patrona szkoły. Wykonano malowidła ścienne:  kopię rysunku Mikołaja Kopernika i mapę Warmii z czasów życia wielkiego astronoma. Znalazła się tam również ekspozycja pięciu olejnych kopii akwareli J.M. Szancera dotyczących życia Mikołaja Kopernika wykonana przez nauczycielkę szkoły Jadwigę Bartczak.

1 września 1989 roku na emeryturę przeszedł mgr Stanisław Kacprowicz, zaś funkcję dyrektora szkoły objął mgr Mirosław Płukis, natomiast jego zastępcą został mgr Marek Zachacz, a od roku 1990 mgr Marzena Rygielska. Po przejściu na emeryturę mgr Bonifacego Tułodzieckiego w 1990 roku wicedyrektorem Szkoły Specjalnej została mgr Anna Mielczarek.  Decyzją Kuratorium Oświaty we Włocławku z 1996 roku nastąpiło ponowne rozdzielenie szkół.  W związku z tym nastąpiła poprawa bazy lokalowej.

W 2005 roku szkoła uzyskała certyfikat „Szkoły z klasą”, akcji która przebiegała pod patronatem Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego.

1 września 2007 roku funkcję dyrektora szkoły objął mgr Jacek Góźdź, zaś wicedyrektorem została mgr Jolanta Kaczorowska.

W tym też roku oddano do użytku boisko wielofunkcyjne i nastąpiła wymiana okien w budynku szkolnym.

8 października 2009 r. nasza szkoła otrzymała z rąk Starosty Lipnowskiego „PUCHAR DZIESIĘCIOLECIA” dla najlepszej szkoły podstawowej w dziesięcioleciu współzawodnictwa sportowego w powiecie lipnowskim.

20 września 2010 r. oddana została bieżnia lekkoatletyczna, która była dokończeniem inwestycji boiska wielofunkcyjnego współfinansowanego przez Urząd Marszałkowski. W uroczystości wzięli udział: Marcin Drogorób – kierownik Biura Sportu Urzędu Marszałkowskiego, Janusz Dobroś – burmistrz Lipna, Wojciech Świtalski – z-ca burmistrza.

2 października 2010 r. odbyła się uroczystość 50-cio lecia istnienia Szkoły Podstawowej nr 3 w Lipnie. Obchody rozpoczęła Msza Święta, którą celebrował ks. prałat Stefan Maćczak, zaś homilię wygłosił absolwent szkoły ks. Marcin Kamiński.

Z tej okazji wydana została książka pt. „ Moja szkoła – to mój dom”, okolicznościowy medal i tarcza szkolna. W holu szkoły odsłonięta została pamiątkowa tablica o treści „ 1960-2010 W 50 rocznicę powołania do życia Szkoły Podstawowej nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Lipnie czcigodnym pedagogom, pracownikom i absolwentom wszystkich roczników tej zasłużonej placówki oświatowej tablicę poświęcają organizatorzy” Lipno, wrzesień 2010.

W uroczystości wzięli udział m.in. Jadwiga Zasowska pierwsza wicedyrektor szkoły , byli dyrektorzy szkoły: Ryszard Tuliszewski, Stanisław Kacprowicz, Mirosław Płukis oraz przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Teresa Frankiewicz i Andrzej Gralak. Obecni byli też przedstawiciele lokalnej administracji samorządowej: Krzysztof Baranowski – starosta lipnowski i Janusz Dobroś – burmistrz Lipna. Wśród licznie zaproszonych gości nie mogło zabraknąć emerytowanych nauczycieli i pracowników szkoły.

W latach 2011 -2013 nauczyciele, pracownicy szkoły oraz uczniowie zorganizowali akcje charytatywne na rzecz chorych dzieci m.in. na mukowiscydozę. W trakcie 4 przedstawień teatralnych, w których nauczyciele wcielili się w rolę aktorów zebrano łącznie 14965.26 złotych.

Pomysłodawcami akcji były Katarzyna Palczak, Marzena Rygielska, Aleksandra Narczewska oraz Jacek Góźdź.

W dniu 6 maja 2014 r. w Ministerstwie Edukacji Narodowej w Warszawie odbyła się bardzo miła uroczystość wręczenia nagród w I edycji ogólnopolskiego konkursu „GENialna szkoła” realizowanego przez Fundację Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę MATIO w ramach kampanii społecznej „Ogólnopolski Tydzień Mukowiscydozy”. Nasza szkoła reprezentowana przez dyrektora szkoły mgra Jacka Goździa i p. Katarzynę Palczak uzyskała w w/w konkursie wyróżnienie.

W uroczystości wzięli udział: przedstawiciele Fundacji „MATIO” oraz Podsekretarz Stanu p. Joanna Berdzik, Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak oraz poseł na Sejm RP p. Joanna Okrągły.

2 czerwca 2014 r. gościliśmy w murach naszej szkoły Minister Edukacji Narodowej p. Joannę Kluzik – Rostkowską. Pani minister spotkała się wraz z władzami miasta w osobach burmistrza Doroty Łańcuckiej i vice- burmistrza Dariusza Chmielewskiego  ze społecznością szkoły.

W spotkaniu udział wzięli: posłanka na sejm RP Domicela Kopaczewska, vicekurator oświaty w Bydgoszczy Andrzej Siemianowski oraz członek zarządu województwa kujawsko-pomorskiego Sławomir Kopyść.

W styczniu 2017 roku rozpoczęły się prace przy termomodernizacji budynku szkoły. Zadanie  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 i wyniosło 1.527.100,62 zł. W ramach prac wykonano docieplenie ścian budynku, wymalowanie elewacji zewnętrznej, wymieniono oświetlenie w salach i pomieszczeniach szkolnych, wykonano remont centralnego ogrzewania. Poza tym wykonano  instalację odgromową, malowanie sali gimnastycznej oraz szereg drobnych napraw. Remont trwał do listopada 2019 r. a efekty prac  widoczne są poniżej:

 

W roku 2017 zamontowano na boisku szkolnym fit – park, który składa się z 3 urządzeń gimnastycznych. Urządzenia pomagają uatrakcyjnić lekcje wychowania fizycznego i mogą się przysłużyć mieszkańcom naszego miasta w utrzymaniu kondycji fizycznej:


Rok 2018 przyniósł kolejne zmiany w infrastrukturze przyszkolnej.

Utworzono ścieżkę ekologiczno – przyrodniczą. Pojawiły się tablice ekologiczne wraz z ławkami, a całą ścieżkę pokryła kostka brukowa:

W roku 2020 wykonano remont oraz  wymieniono wyposażenie kuchni i jadalni w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. Przedsięwzięcie kosztowało 77.190,00 zł. Efekt tych zmian widoczny jest na poniższych zdjęciach:

 

 

18 listopada w lipnowskim ratuszu, burmistrz Paweł Banasik podpisał umowę na realizację projektu pn. " Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lipnie o budynek hali sportowej". Wykonawcą zadania będzie firma Spółka Budowlano-Usługowa BUDEX Lutomirski i wspólnicy Sp.J., ul. Budowlana 3, 87-600 Lipno.

Projekt zakłada rozbudowę istniejącego budynku szkolnego o budynek hali sportowej. Całość będzie połączona z istniejącym budynkiem poprzez projektowany łącznik. Budynek projektowany jest jako niezależny funkcjonalnie od budynku istniejącego, jednocześnie umożliwi połączenie funkcji szkoły z istniejącą halą sportową.

Inwestycja w ramach programu ministerialnego - "Sportowa Polska 2021" otrzymała dofinansowanie 2.109.585 zł. Miasto otrzymało również wcześniej kwotę 2.000.000 mln zł w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.  Łączna wysokość dofinansowania to 4.109.585 zł

22.11.2021 r. Trwają prace przy przygotowaniu terenu pod budowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 3  w Lipnie. Ekipa wyburzyła stary budynek gospodarczy, usunęła gruz oraz przeprowadziła wycinkę drzew.

 

 

 

Wyremontowane toalety

Wielki sukces naszego ucznia

65 uczniów podstawówek i 335 licealistów znalazło się w gronie stypendystów jednego z trzech marszałkowskich programów edukacyjnych „Humaniści na start”.

Wśród nich uczeń naszej szkoły z klasy VIII C, Bartosz Borowicz.

Dnia 6 czerwca 2022 Marszałek Piotr Całbecki, przewodnicząca sejmiku województwa Elżbieta Piniewska i członek zarządu województwa Sławomir Kopyść spotkali się z najlepszymi, wręczyli im listy gratulacyjne i okolicznościowe statuetki.

Wraz z Bartkiem na gali był nasz pan dyrektor, Jacek Góźdź, który odebrał certyfikat za udział w projekcie "Humaniści na start".

- To wielka satysfakcja i przyjemność gościć tak wybitnych młodych ludzi. Gratuluję wam wspaniałych osiągnięć i życzę sobie, aby nigdy nie zabrakło tak ambitnych i zaangażowanych osób, bo to właśnie Wy jesteście przyszłością naszego regionu - mówił marszałek Piotr Całbecki.

W ramach tegorocznego projektu stypendium otrzymało 400 uczniów z regionu - o wsparcie mogli się ubiegać uczniowie dwóch ostatnich klas szkół podstawowych i liceów, którzy uzyskali dobre oceny w zakresie nauk humanistycznych oraz osiągnęli sukcesy w konkursach przedmiotowych i olimpiadach. Młodzi ludzie otrzymają stypendia na okres 10 miesięcy, maksymalna łączna kwota wsparcia to 4 tysiące złotych, czyli 400 złotych miesięcznie.

10 lutego 2023 nadeszła ta chwila!!! 
 🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳
Nastąpiło oficjalne otwarcie hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Lipnie! 
  ⚾️🏈🏀⚽️🏒🏑🥅⛳️🎽🤸‍♀️⛹️‍♀️🤾‍♀️🥇🏆🥇🏆
W uroczystej atmosferze powitaliśmy zaproszonych gości:  
panią Minister Iwonę Michałek, panią Minister Annę Gembicką, Kujawsko - Pomorskiego Kuratora Oświaty pana Marka Gralika, Burmistrza Miasta Lipna Pawła Banasika, Starostę Powiatu Lipnowskiego Krzysztofa Baranowskiego, Dyrektorów lipnowskich jednostek.
Swoją obecnością zaszczycili nas także: 
Pani Wizytator Ewa Adamczyk, projektant hali Jan Blachowski, Robert Lutomirski z firmy Budex, komornik Sądu Rejonowego Robert Damski, Dariusz Domagalski z firmy Drwal, Mirosław Miętkiewicz właściciel firmy Rafał. W uroczystości uczestniczyło także szkolne grono pedagogiczne oraz emeryci, pracownicy szkoły, lokalne media oraz uczniowie. 
Zaproszeni Goście zaszczycili nas ważnymi i wzruszającymi słowami, podarowali sportowe prezenty, zaś uczniowie szkoły przygotowani przez naszych nauczycieli i wychowawców zaprezentowali program ćwiczeń sportowych. 
Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w uroczystości! 
Teraz przed naszymi uczniami zadanie wszechstronnego rozwijania sportowych talentów!!!
 

 

 

 

 

 

1 czerwca 2023 nastąpiło uroczyste odsłonięcie murala namalowanego na ścianie naszej nowej hali sportowej. Uroczystość uświetnili swoją obecnością pan Burmistrz Paweł Banasik, pan Dyrektor Jacek Goźdź, Pani Przewodnicząca Rady Rodziców Katarzyna Kornacka-Kycia, pan radny Rady Miejskiej Zbigniew Napiórski, zaproszeni zostali nauczyciele i uczniowie.
Po uroczystych przemowach nasi Goście przecięli wstęgę.
🥇⚽️🌍🏀🪐🏐🌔🥇
 
 
 
 
 
 
15 września 2023 roku w Toruniu odbyło się zakończenie Światowego Kongresu Kopernikańskiego, który swoją obecnością zaszczycili rektorzy toruńskiego, olsztyńskiego, krakowskiego uniwersytetu, kuratorzy oświaty z całego kraju, marszałek województwa kujawsko pomorskiego, prezydent miasta Torunia, znani naukowcy...
Podczas Gali miało miejsce podsumowanie i wręczenie nagród za najbardziej kreatywnie zrealizowane zadania Ogólnopolskiego Programu
" Szkoła Przyjaciół Kopernika".
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Lipnie znalazła się w gronie jedenastu najlepszych, wyłonionych z 250 placówek.
Dyrektor szkoły Jacek Góźdź oraz koordynator programu Katarzyna Palczak z rąk rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu profesora Andrzeja Sokala odebrali nagrody oraz z dumą przyjęli gratulacje od Kujawsko- Pomorskiego Kuratora Oświaty Marka Gralik oraz Wicekurator Marii Mazurkiewicz.
Gratulacje i ogromne podziękowanie dla całej społeczności szkolnej.
Organizatorami wydarzenia byli: Prezydent Torunia Michał Zaleski, kujawsko-pomorski Kurator Oświaty Marek Gralik, Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Andrzej Sokala
🥇🏆🥇🏆🥇🏆🥇