Facebook
BIP

Pedagog szkolny

Pedagog szkolny - mgr Agnieszka Szymczewska

 

Godziny pracy:

 

Poniedziałek 9-14.15

Wtorek 8-13

Środa 8- 12.45

Czwartek 8-13

Piątek 8-11

 

 
 
Pedagog szkolny  w ramach pomocy psychologiczno - pedagogicznej:
  • rozpoznaje indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji i zainteresowań oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów;
  • diagnozuje sytuację wychowawczą w szkole w celu rozwiązywania problemów organizujących aktywne i pełne uczestnictwo uczniów w życiu szkoły;
  • podejmuje działania z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci, w tym działania mające na celu przeciwdziałanie  pojawianiu zachowań ryzykownych;
  • Prowadzi zajęcia propagujące zdrowy styl życia;
  • Zadaniem pedagoga jest minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania, inicjowanie i prowadzeniedziałań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.