Stawka za obiady

CENNIK OBIADÓW NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Cały obiad 6,50 zł

II danie 5,00 zł

Zupa 2,00 zł

CENNIK OBIADÓW NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 

Cały obiad 6,50 zł

II danie 5,00 zł

Zupa 2,00 zł

 

KOSZT OBIADÓW - MIESIĄC MAJ 2021

klasy I -III

cały obiad      6,50 zł  x 15 dni = 97,50 zł

II danie      5,00 zł x 15 dni = 75,00 zł

zupa     2,00 zł x 15 dni = 30,00 zł

Należności za obiady proszę regulować tylko poprzez wpłaty na rachunek bankowy do 10- go każdego miesiąca.

klasy IV - VIII

W celu uniknięcia nieporozumień w sprawie płatności prosimy o kontakt z intendentem, należności zostaną naliczane indywidualnie dla każdej z klas.

kontakt telefoniczny 602 537 597

Rachunek bankowy do wpłat:

Szkoła Podstawowa nr 3 w Lipnie

61 9537 0000 2004 0042 2134 0003

w tytule przelewu należy wpisać: imię, nazwisko, klasę, rodzaj posiłku oraz miesiąc.

 

         Informacje dotyczące wysokości wpłat na każdy miesiąc umieszczone będą na tablicy informacyjnej przy głównym wejściu, stronie internetowej oraz informacji udzielał będzie intendent szkoły po nr tel. 602 537 597 lub 54 287 25 87.