Facebook
BIP

Wpłaty na Radę Rodziców

Wpłata na komitet rodzicielski w roku 2021/2022 wynosi:

50 zł od rodziny

(łącznie za wszystkie dzieci uczęszczające do szkoły)

 

Wpłat można dokonywać:

  • U skarbników klasowych na zebraniach:

w listopadzie i styczniu

  • bezpośrednio na nr konta rady rodziców:

 

33 9542 0008 2001 0001 8311 0001

 

W tytule proszę wpisać imię i nazwisko dziecka lub dzieci oraz klasę/klasy