Facebook
BIP

Konkurs wiedzy o Mikołaju Koperniku

W szkole odbył się konkurs wiedzy o Mikołaju Koperniku.
Wzięło w nim udział sześcioro uczniów z klas VII-VIII.
Cele konkursu:
- pogłębianie wiedzy astronomicznej i fizycznej;
- upamiętnienie 550 rocznicy urodzin i 480 rocznicy śmierci Mikołaja Kopernika;
- pogłębianie wiedzy na temat życia i działalności Mikołaja Kopernika;
- motywowanie uczniów do aktywności i rozwijania pasji.
Uczniowie rozwiązywali test składający się z 90 pytań,
w którym musieli wykazać się szeroką wiedzą na temat życia i osiągnięć
wielkiego polskiego astronoma Mikołaja Kopernika w różnych dziedzinach nauki
oraz znajomością faktów z zakresu astronomii.
Największą wiedzą wykazała się Wiktoria Szulgit z klasy VIII B.
 
Wszyscy uczestnicy otrzymali z rąk pana Dyrektora nagrody książkowe oraz dyplomy.