Nauczyciele

Szkoła zatrudnia obecnie 56 nauczycieli, posiadających wyższe studia magisterskie. Kadra pedagogiczna to ludzie prężni, ambitni i zdolni do realizacji ambitnych celów dydaktycznych i wychowawczych.

Dyrekcja szkoły

Mgr Góźdź Jacek  - dyrektor

Mgr Kaczorowska Jolanta  - wicedyrektor

 

Nauczyciele

Edukacja wczesnoszkolna:

Mgr Bałtenbach Beata

Mgr Garbarczyk Agata

Mgr Józefowicz Marzena

Mgr Kałka Elżbieta

Mgr Ługowska Wioletta

Mgr Narczewska Aleksandra

Mgr Palczak Katarzyna

Mgr Rygielska Marzena

Mgr Sandra Świerska

Mgr Małgorzata Walczewska

Język polski:

Mgr Brzezińska Beata

Mgr Rybicka Elżbieta

Mgr Salamądry Arleta

Mgr Wojtal Dorota

Mgr Wronczewska Maria

Matematyka:

Mgr Impert Agnieszka

Mgr Napiórski Zbigniew

Mgr Ostrowska Bożena

Mgr Szymkowska Mirosława

Mgr Elżbieta Kucharczyk

Język angielski:

Mgr Banasik Katarzyna

Mgr Dobroś Ewa

Mgr Jasińska Sylwia

Mgr Poliwko Aneta

Mgr Socha Anna

Język niemiecki:

Mgr Łukaszewska Marta

Mgr Spisz Małgorzata

 

Historia:

Mgr Góźdź Jacek

Mgr Kłudkowska Renata

Mgr Komorowski Kamil

 

Geografia, przyroda i doradztwo zawodowe

Mgr Wierzbicka Maria

 

Biologia i przyroda:

Mgr Zachacz Marek

Mgr Małgorzata Walczewska

Mgr Baranowska Anna

Chemia:

Mgr Baranowska Anna

Fizyka:

Mgr Cywińska Marzena

 

Informatyka:

Mgr Drozdowski Wojciech

Mgr Cywińska Marzena

 

Plastyka i technika:

Mgr Gulcz Dariusz

 

Muzyka i technika:

Mgr Milewski Jarosław

 

Religia:

Mgr Kaczan Emilia

Mgr Pysiak Katarzyna

Ks. Stanny Piotr

 

Wychowanie fizyczne:

Mgr Chrabąszczewski Patryk

Mgr Dubicki Krzysztof

Mgr Makowski Marcin

Mgr Zawirowski Przemysław

 

Edukacja dla bezpieczeństwa:

Mgr Krzysztof Dubicki

 

Zajęcia rewalidacyjne:

Mgr Janiszewska Katarzyna

 

Nauczyciele wspomagający:

Mgr Chojnicka Małgorzata

Mgr Falkowska Monika

Mgr Kawczyńska Justyna

Mgr Sikorska Agnieszka

Mgr Wojciechowska Małgorzata

 

Bibliotekarz:

Mgr Marciniak Anna

 

Pedagog szkolny:

Mgr Zachacz Jolanta

 

Świetlica szkolna:

Mgr Błochowicz Magdalena

Mgr Turska Marta

Mgr Urbanek Ewa

 

 

 

 

 

Na zdjęciu
 Rada Pedagogiczna 
w roku szkolnym 2012/2013.Kadrę dydaktyczną szkoły tworzą: Wioletta Ługowska, Jolanta Grochowska, Małgorzata Wojciechowska, Aneta Błaszczyk, Jacek Góźdź, Marek Zachacz, Anna Socha, Marta Grochocka-Turska, Dariusz Onoszko. Ewa Urbanek, Marzena Rygielska, Anna Pietruszewska, Marzena Józefowicz, Beata Bałtenbach, Elżbieta Kałka, Mirosława Szymkowska, Jolanta Zachacz, Elżbieta Rybicka, Agnieszka Impert, Marzena Cywińska, Emilia Kaczan, Dorota Wojtal, Jolanta Kaczorowska, Aleksandra Narczewska, Katarzyna Palczak, Patryk Chrabąszczewski, Przemysław Zawirowski, Beata Brzezińska, Maria Ciechanowska, Dariusz Gulcz, Anna Marciniak, Katarzyna Pysiak, Arleta Salamądry, Rafał Skarżyński, Paweł Szewczak oraz Maria Wierzbicka.

 Rada Pedagogiczna
w roku szkolnym 2013/2014