Facebook
BIP

PONIEDZIAŁEK

" Świat jest w ruchu i ja z nim też" to temat dnia,

w który uczniów wprowadziła pedagog szkolna pani Jolanta Zachacz.

Dzieci wzmocniły swoją świadomość na temat roli, jaką pełni rozgrzewka.

Do aktywnego spędzania czasu wolnego zaprosili Stworek Sporcik i Bieguś.

Uczniowie tego dnia mieli także okazję

wykazać się umiejętnościami plastycznymi, matematycznymi i polonistycznymi.