Facebook
BIP

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

  • Wyrażam zgodę na udział w Konkursie Interpretacji Teatralnej dla Najmłodszych "Mówimy wierszem".
  • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych/danych mojego dziecka przez Szkołę Podstawową nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Lipnie w celu uczestnictwa w Konkursie Interpretacji Teatralnej dla Najmłodszych "Mówimy wierszem".
  • Wyrażam zgodę na nieodpłatną publikację mojego wizerunku/wizerunku mojego dziecka utrwalonego w przekazach telewizyjnych, internetowych, prasie, materiałach promocyjno – reklamowych wydawanych przez Szkołę Podstawową nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Lipnie oraz na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu video.
  • Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z poniższą klauzulą informacyjną:

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) oraz dbając o Twoje dane osobowe przetwarzane przez nas informujemy, że:

 

Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Lipnie posiadająca siedzibę w Lipnie 87–600,  ul. Romualda Traugutta 2. Możesz się z nami skontaktować pod numerem telefonu: 54 287 25 87 lub mailowo: sekretariat@sp3lipno.pl

 

W razie pytań dotyczących zasad prywatności i przetwarzania Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych –pod adresem e-mail: biuro@auditoffice.pl

 

  • Twoje dane osobowe/dane Twojego dziecka będą przetwarzane w celu uczestnictwa w Konkursie Interpretacji Teatralnej dla Najmłodszych "Mówimy wierszem" organizowanym przez Szkołę Podstawową Nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Lipnie.

 

Twoje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO, a więc na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody.

 

Twoje dane nie będą przekazywane innym podmiotom.

 

Masz prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, jeśli są niezgodne ze stanem rzeczywistym, a także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

 

Przysługuje Ci prawo do uzyskania kopii Twoich danych.

 

Przysługuje Ci prawo do wycofania zgody, w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem.

 

Jeżeli uznasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Podanie danych osobowych przez Ciebie jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością wzięcia udziału w Konkursie recytatorskim.

 

Twoje dane nie będą przetwarzane w środowisku informatycznym, co oznacza, że nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane.

 

 

…………………………………………………………………………

Miejscowość, data, podpis opiekuna