Samorząd uczniowski

 

Samorząd Uczniowski nie jest fikcją jeżeli:

- rozwiązuje realne problemy uczniów i podejmuje realne decyzje;
- reprezentuje wszystkich uczniów szkoły;
- jest demokratyczny - uczniowie w sposób nieskrępowany wybierają swoich przedstawicieli, uczestniczą w tworzeniu i realizacji programu pracy samorządu.

 

CELE I ZADANIA

 

  • Reprezentowanie całej społeczności uczniowskiej szkoły.  

 

Organizowanie działalności kulturalnej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi.

Współdziałanie z innymi organizacjami Szkoły dla prawidłowego funkcjonowania całej społeczności szkolnej.

Pobudzanie i organizowanie różnych form aktywności uczniów w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i Dyrektorem Szkoły.

Wszechstronne działanie zobowiązujące uczniów do rzetelnej nauki, tworzenia przyjaznej atmosfery w szkole, okazywania szacunku dorosłym i kolegom.

Tworzenie warunków samorządności, partnerstwa, demokratycznych form współżycia i współodpowiedzialności za funkcjonowanie szkoły.

Praca na rzecz innych, wrażliwość i pomoc potrzebującym.

RADA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Przewodniczącą Szkoły w roku szkolnym 2016 - 2017 została

Julia Murawska VIa

 

wiceprzewodnicząca - Zuzanna Witkowska  Vc

 

Ponadto w skład Rady Samorządu Uczniowskiego weszli:

Julia Wiśniewska VI C,

Bartłomiej Dembowski VI C,

Nadia Korpalska VI B,

Natalia Wawrowska V A,

Krzysztof Sobotka V B,

Weronika Stolarek V B,

Wiktoria Rutkowska VI B

Marta Gibert VI C.

Opiekunowie: mgr Marzena Cywińska, mgr Anna Socha.

 

enlightened 23 września 2016 odbyły się Wybory do Rady SU