Rada rodziców

Skład Rady Rodziców 
w roku szkolnym 2018/2019

 

Przewodniczący  -  Joanna Borowicz

Z-ca przewodniczącego - Renata Raczkowska

Członek - Piotr Kycia

Skarbnik -  Małgorzata Bonowicz

 

Podstawowym zadaniem Rady Rodziców jest współpraca ze szkołą w zakresie:

 • zebranie składek na Radę Rodziców,
 • organizowanie wspólnie z dyrekcją i wychowawcami pomocy materialnej dzieciom i rodzicom potrzebującym,
 • podejmowanie różnych decyzji wychowawczych i opiekuńczych,
 • podejmowanie różnych decyzji finansowych,
 • pedagogizacja rodziców,
 • dofinansowanie do zakupu pomocy naukowych i remontowych,
 • tworzenie planów pracy szkoły,
 • tworzenie programów wychowawczych i profilaktycznych,
 • szukanie sponsorów dla szkoły,
 • przeprowadzanie kontroli finansowej konta wpływów i wydatków RR
 • uczestniczenie w różnych szkolnych uroczystościach.