Facebook
BIP

Rekrutacja do klas pierwszych
Rekrutacja do klas  pierwszych

Rekrutacja uczniów do klas pierwszych na rok szkolny 2021/2022 będzie odbywać się od 01.03.2021 r. do 19.03.2021 r.
Wnioski do wypełniania będą udostępnione w w/w terminie na stronie internetowej szkoły lub w sekretariacie szkoły. 
                                                                                                          Dyrektor szkoły