Egzamin ósmoklasisty
Egzamin ósmoklasisty

W dniach 25 - 27 maja 2021r. wszyscy uczniowie klas ósmych przystąpią do pierwszego w życiu ważnego egzaminu. Kochani, życzymy Wam powodzenia, dobrych wyników, spokoju w trakcie pisania i połamania piór 😉 ❤ Dyrekcja, nauczyciele i pracownicy Szkoły.🍀❤✒

Czytaj więcej

Dzień Europy
Dzień Europy

9 maja jest dniem, w którym co roku świętujemy pokój i jedność w Europie. Tego dnia przypada rocznica podpisania historycznej Deklaracji Schumana. W swoim przemówieniu wygłoszonym w Paryżu w 1950 r. Robert Schuman, ówczesny minister spraw zagranicznych Francji, zaproponował nową formę współpracy w Europie, która uniemożliwiłaby wybuch nowej wojny. Schuman, zasugerował, aby produkcją węgla i stali – surowców wykorzystywanych w trakcie przygotowań do wojny –zarządzać wspólnie, tak aby żadne państwo nie mogło w tajemnicy zbroić się przeciwko innym. Węgiel odgrywał wówczas taką rolę jak dzisiaj ropa naftowa i gaz ziemny, czyli był najważniejszym dostępnym źródłem energii. W 1952 r. powstała Europejska Wspólnota Węgla i Stali, z której wywodzi się obecna Unia Europejska. Została założona przez 6 sąsiadujących ze sobą państw: Belgię, Francję, Holandię, Luksemburg, Niemcy i Włoch. Dziś na upamiętnienie tego wydarzenia obchodzimy Dzień Europy! Tego dnia, w dzień urodzin Unii Europejskiej, życzymy jej wszystkiego najlepszego i kolejnych lat wzajemnej współpracy!

Czytaj więcej

Najlepsi z najlepszych
Najlepsi z najlepszych

🏆 5 maja br. odbyła się w naszej szkole uroczysta mini gala 👏„Najlepsi z najlepszych”.👏 z udziałem Burmistrza miasta Lipna p. Pawła Banasika, prezesa Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Lipnie p. Marcina Kawczyńskiego oraz przewodniczącej Rady Rodziców p. Katarzyny Kornackiej – Kycia. Jej celem było wyróżnienie i nagrodzenie najlepszych uczniów z naszej szkoły okolicznościowymi statuetkami i zaświadczeniami Kujawsko – Pomorskiego Kuratora Oświaty w Bydgoszczy, którzy otrzymali tytuł laureata w kuratoryjnych konkursach przedmiotowych. 🏅 W bieżącym roku szkolnym 2020/2021 w 10 konkursach wzięło udział około 80 uczniów z naszej szkoły. Miło nam ogłosić iż, Gabriela Impert i Bartosz Borowicz zostali podwójnymi laureatami z historii i informatyki, Lidia Gronczewska i Weronika Gronczewska zostały laureatkami z fizyki, Charles Gill z języka angielskiego, Rafał Boniecki z informatyki. Oprócz wspomnianych statuetek i zaświadczeń uczniowie otrzymali cenne nagrody z rąk zaproszonych gości. Nagrodzeni zostali też nauczyciele, którzy sprawowali opiekę nad w/w uczniami p. Aneta Poliwko (język angielski), Marzena Cywińska (fizyka i informatyka), Renata Kłudkowska (historia) i Jacek Góźdź (historia). 👍 Sukces naszych uczniów jest tym większy, iż dzięki nim powiat lipnowski uplasował się na 5 miejscu wśród powiatów z całego województwa kujawsko – pomorskiego pod względem ilości laureatów i finalistów konkursów kuratoryjnych. 👌

Czytaj więcej

Będziemy mieli halę
Będziemy mieli halę

4 maja br. w Ratuszu Miejskim w Lipnie odbyło się spotkanie dotyczące przekazanych środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla Gminy Miasta Lipna. W spotkaniu wzięli udział: Iwona Michałek – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii, Paweł Banasik – Burmistrz Miasta Lipna i Jacek Góźdź – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Lipnie. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL) to program, w ramach którego rządowe środki trafiają do gmin, powiatów oraz miast w całej Polsce i rozdysponowywane są na inwestycje bliskie ludziom. Wsparcie jest bezzwrotne i pochodzi z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19. Lipno w ramach III naboru RFIL pozyskało aż 4.890.000 zł, z czego: * 2.040.000 zł przeznaczone zostanie na termomodernizację Szkoły Podstawowej nr 2 w Lipnie, * 2.000.000 zł przeznaczone zostanie na rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Lipnie o budynek hali sportowej, * 850.000 zł przeznaczone zostanie na budowę Domu Spokojnej Starości – podstawowe założenia projektu obejmują zapewnienie miejsc dla 99 pensjonariuszy. Po zakończonym spotkaniu minister Iwona Michałek wręczyła symboliczny czek na wyżej wymienione przedsięwzięcie burmistrzowi Pawłowi Banasikowi i dyrektorowi SP 3 Jackowi Goździowi.

Czytaj więcej

3 maja
3 maja

Uchwalona 3 maja 1791 roku na Sejmie Czteroletnim ustawa regulująca ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów była pierwszą w Europie i drugą na świecie nowoczesną konstytucją. Wprowadzała w Rzeczypospolitej ustrój monarchii konstytucyjnej – zachowywała stanową strukturę społeczeństwa, ale otwierała perspektywy dalszych przekształceń systemu państwowego. Na jej podstawie przyjęto monteskiuszowski podział władz na prawodawczą, wykonawczą i sądowniczą, a także zniesiono m.in. liberum veto, konfederacje i wolną elekcję. Choć Konstytucja 3 maja obowiązywała jedynie przez 14 miesięcy, była wielkim osiągnięciem narodu polskiego chcącego zachować niezależność państwową oraz zapewnić możliwość rozwoju gospodarczego i politycznego kraju.

Czytaj więcej

2 Maja
2 Maja

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej to święto ustanowione przez Sejm w 2004 roku na mocy nowelizacji ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej. Ma ono propagować szacunek do polskiej flagi, wzmacniać wiedzę o polskich symbolach narodowych, a także promować postawy patriotyczne. Dzień Flagi ustanowiony został w samym środku tak zwanej majówki – pomiędzy Świętem Pracy oraz Świętem Konstytucji 3 Maja. Przypada więc 2 maja. Tego samego dnia przypada również drugie święto - Dzień Polonii i Polaków za Granicą. Wybór daty 2 maja nie był przypadkowy. Przede wszystkim chodziło o wykorzystanie dnia pomiędzy dwoma innymi świętami 1 i 3 maja, a także promocję przypadającego na ten sam dzień święta Polonii. Symboliczne znaczenie miał również fakt, że właśnie 2 maja 1945 roku polska flaga zawieszona została przez polskich żołnierzy na Reichstagu w zrujnowanym Berlinie. Święto Flagi – jak obchodzimy? Jak obchodzi się Dzień Flagi? Przede wszystkim poprzez wywieszanie polskich barw narodowych. Dlatego tego dnia, a najczęściej przez całą majówkę, polskie flagi wywieszane są w oknach, na balkonach czy w ogrodach. To również dzień, w który organizowane są różne wydarzenia i manifestacje patriotyczne. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wydało specjalny przewodnik po Dniu Flagi, w którym przybliżone zostały prawidłowe zasady prezentowania flagi. MSWiA wskazuje w nim na różnice pomiędzy polską flagą i polskimi barwami narodowymi. Flaga, składająca się z dwóch pasów równej szerokości - białego u góry i czerwonego u dołu - ma proporcję 5:8. Barwy narodowe nie mają natomiast określonych proporcji i mogą być eksponowane w różnych formach, np. wstążki lub kokardy. Różnica między flagą a barwami narodowymi jest o tyle istotna, że niedozwolone jest m.in. umieszczanie na polskiej fladze jakichkolwiek napisów czy rysunków. Aby więc umieścić je, nie łamiąc zasad należy zadbać, aby były barwami narodowymi, czyli miały proporcje inne niż 5:8. Szacunek dla flagi Polskiej fladze należny jest specjalny szacunek. Wywieszając ją, należy więc dołożyć starań, aby ani przez chwilę nie dotknęła ona podłoża ani wody. Flagę powinno się również chować podczas silnych wiatrów, burz lub śnieżyc, i wywieszać ponownie dopiero po ich ustąpieniu.

Czytaj więcej

1 Maja
1 Maja

1 maja w większości krajów europejskich, w tym również i w Polsce, obchodzony jest jako Święto Pracy. Święto zostało ogłoszone w 1899 roku przez stowarzyszenie partii i organizacji socjalistycznych zwanych II Międzynarodówką. Data wybrana na 1 maja miała upamiętnić strajk robotników w Chicago 1 maja 1886 roku. W PRL i krajach socjalistycznych było to jedno z ważniejszych świąt państwowych. Ponieważ władza narzucała społeczeństwu liczne obchody (pochody, wiece, zgromadzenia), do dzisiaj niektórzy pałają do tego święta dużą niechęcią. Nie mniej, porzucając te uprzedzenia i mając do dyspozycji dzień wolny od pracy i nauki, spędźmy go po prostu na przyjemnym i zasłużonym odpoczynku.

Czytaj więcej

Z ekologią na Ty
Z ekologią na Ty

"Niewielki, ale śliczny Wiosenny Teatrzyk Ekologiczny" - 27 kwietnia w klasie II b tym przedstawieniem podsumowaliśmy blok tematyczny "Dbamy o nasze środowisko". Bardzo dobrze się przy tym nareszcie razem bawiliśmy! 😀

Czytaj więcej

Strategia RP na rzecz Młodego Pokolenia
Strategia RP na rzecz Młodego Pokolenia

Informujemy, że 27 kwietnia 2021 r. odbędzie się kolejna z wojewódzkich konferencji konsultacyjnych, na której wszyscy młodzi ludzie z województwa kujawsko-pomorskiego otrzymają możliwość zgłaszania pomysłów do „Strategii RP na rzecz Młodego Pokolenia”, wieloletniego planu działań państwa w obszarze polityki młodzieżowej. Konsultacje wojewódzkie ogólnopolskiego dokumentu strategicznego dla młodzieży to pierwsza w historii naszego państwa inicjatywa, w której przedstawiciel administracji rządowej zaprasza wszystkich młodych Polaków do tworzenia strategii państwa polskiego a tym samym do wspólnego decydowania o przyszłości Polski. Konsultacje „Strategii RP na rzecz Młodego Pokolenia” to wydarzenie skupiające przedstawicieli środowisk młodzieżowych, uczniów, studentów i doktorantów z całej Polski, w trakcie którego podejmowane są dyskusje poświęcone ważnym tematom dla młodego pokolenia Polaków. Celem konsultacji wojewódzkich jest zebranie opinii i wypracowanie rozwiązań, które posłużą do stworzenia wieloletniego planu działań państwa w obszarze polityki młodzieżowej. Dyskusje prowadzone w ramach konsultacji, podzielone są na sześć obszarów tematycznych; „edukacja i szkolnictwo wyższe”, „rynek pracy i przedsiębiorczość”, „społeczeństwo obywatelskie i kultura”, „polityka społeczna, polityka prorodzinna i mieszkaniowa”, „zdrowie i sport” oraz „ekologia i klimat”. Konsultacje dla woj. kujawsko-pomorskiego rozpoczną się 27 kwietnia br. od godz. 17:00. Aby wziąć udział w wydarzeniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się pod następującym adresem: https://strategiadlamlodych5.webankieta.pl/. Zapisów na wydarzenie można dokonywać do 26 kwietnia (poniedziałek) do godziny 12:00. Konsultacje z powodu pandemii będą odbywać się zdalnie, w formie wideokonferencji. Więcej informacji na temat konsultacji znajduje się na oficjalnej stronie konsultacji https://www.gov.pl/DlaMlodych. Każdy uczestnik spotkań konsultacyjnych otrzyma certyfikat potwierdzający udział w pracach nad stworzeniem projektu „Strategii RP na Recz Młodego Pokolenia”. Organizatorem konsultacji jest Pełnomocnik Rządu ds. Polityki młodzieżowej Piotr Mazurek wraz z Radą Dialogu z Młodym Pokoleniem - pierwszym w historii Polski organem dialogu obywatelskiego pomiędzy młodym pokoleniem Polaków a najważniejszymi instytucjami państwowymi. Uprzejmie prosimy o zachęcenie uczniów do wzięcia udziału w przedsięwzięciu. W przypadku szkół podstawowych konferencja konsultacyjna dotyczy uczniów klas VII i VIII. Kujawsko – Pomorski Kurator Oświaty

Czytaj więcej

Bądź EKO
Bądź EKO

W ramach projektu pt. „Poznaje, chronię, szanuję” odbyły się następujące konkursy i oto wyniki. Bądź eko klasy 5: 1 miejsce - Krystian Sulkowski Szkoła Podstawowa w Dobrzyniu nad Wisłą. 2 miejsce - Zofia Koszczka SP 3 w Lipnie. 3 miejsce - Stanisław Chwojka SP3 w Lipnie. wyróżnienie -Gabriela Kowalska SP2 w Lipnie Klasy 6: 1 miejsce - Kamil Podkowski SP Tłuchowo 2 miejsce - Karina Braor SP2 Lipno 3 miejsce- Kacper Ofmański SP2 Lipno wyróżnienie -Martyna Lewandowska SP2 Lipno Konkurs fotograficzny klasy 7: 1 miejsce- Błażej Kwiatkowski SP2 Lipno 2 miejsce -Julia Wyżykowska SP Dobrzyń nad Wisłą 3 miejsce - Kornelia Lewalska SP 3 Lipno wyróżnienie- Marcin Kluczyński SP Dobrzyń nad Wisłą klasy 8: 1 miejsce -Gabriela Grzywińska SP 3 Lipno 2 miejsce - Antonina Nierychlewska SP3 Lipno 3 miejsce -Oliwia Langowska SP Skępe wyróżnienie - Gabriela Grzywińska SP3 Lipno Prezentacje pt. "Jak woda kształtuje krajobraz mojej okolicy?" klasy 7 1 miejsce - Gabriela Impert SP3 Lipno 2 miejsce -Adam Komorowski SP3 Lipno 3 miejsce - Katarzyna Gabryszewska SP w Skępem wyróżnienie - Jakub Gęsicki SP2 Lipno klasy 8 1 miejsce - Julia Lewandowska ZSP w Chalinie 2 miejsce - Weronika Gronczewska SP3 Lipno 3 miejsce - Lidia Gronczewska SP3 Lipno wyróżnienie - Karolina Grzędzicka SP2 Lipno

Czytaj więcej

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 85