Będziemy mieli halę
Będziemy mieli halę

4 maja br. w Ratuszu Miejskim w Lipnie odbyło się spotkanie dotyczące przekazanych środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla Gminy Miasta Lipna. W spotkaniu wzięli udział: Iwona Michałek – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii, Paweł Banasik – Burmistrz Miasta Lipna i Jacek Góźdź – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Lipnie.
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL) to program, w ramach którego rządowe środki trafiają do gmin, powiatów oraz miast w całej Polsce i rozdysponowywane są na inwestycje bliskie ludziom. Wsparcie jest bezzwrotne i pochodzi z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19.
Lipno w ramach III naboru RFIL pozyskało aż 4.890.000 zł, z czego:
* 2.040.000 zł przeznaczone zostanie na termomodernizację Szkoły Podstawowej nr 2 w Lipnie,
* 2.000.000 zł przeznaczone zostanie na rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Lipnie o budynek hali sportowej,
* 850.000 zł przeznaczone zostanie na budowę Domu Spokojnej Starości – podstawowe założenia projektu obejmują zapewnienie miejsc dla 99 pensjonariuszy.
Po zakończonym spotkaniu minister Iwona Michałek wręczyła symboliczny czek na wyżej wymienione przedsięwzięcie burmistrzowi Pawłowi Banasikowi i dyrektorowi SP 3 Jackowi Goździowi.