Facebook
BIP

POWIATOWY KONKURS RECYTATORSKI „SŁOWO I JA”
POWIATOWY KONKURS RECYTATORSKI „SŁOWO I JA”

POWIATOWY KONKURS RECYTATORSKI „SŁOWO I JA”
🏆🥇🎭🏆🥇🎭🏆🥇🎭🏆🥇🎭
31 marca 2023r. mieliśmy niepowtarzalną okazję podziwiać uczestników III edycji Powiatowego Konkursu Recytatorskiego „Słowo i Ja”. Uroczystość odbyła się dzięki zaangażowaniu organizatorek: Doroty Wojtal i Wioletty Ługowskiej.
Konkurs skierowany był do uczniów szkół podstawowych z powiatu lipnowskiego. W tym roku przystąpiło do niego 22 uczestników. Recytatorzy z ogromnym zaangażowaniem prezentowali utwory nawiązujące treścią do tematyki tegorocznej edycji naszego konkursu: „Księżyc, gwiazdy, planety – kosmiczna poezja”. Uroczystość przyczyniła się również do upamiętnienia 550 rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika.
Podczas recytacji ocenie podlegały: spójność prezentacji, ogólny wyraz artystyczny, dobór repertuaru i jego pamięciowe opanowanie, kultura słowa (dykcja, barwa).
W konkursie wzięli udział uczniowie wyłonieni w drodze eliminacji klasowych. Uczestnicy konkursu oceniani byli w dwu kategoriach wiekowych:
I kat. - klasy IV, V i VI szkoły podstawowej,
II kat. - klasy VII i VIII szkoły podstawowej.
W jury zasiedli: p. Wanda Mróz, p. Czesława Krystyna Chojnicka.
Po wysłuchaniu wszystkich uczestników biorących udział w konkursie, Jury wyłoniło zwycięzców w poszczególnych kategoriach wiekowych.
 
Zaszczytne miejsca przypadły:
I kategoria :
I miejsce – Julia Dykowska – Szkoła Podstawowa w Kikole.
II miejsce – Aleksandra Makowska - Szkoła Podstawowa nr 3 w Lipnie.
III miejsce – Julia Orłamowska - Szkoła Podstawowa nr 3 w Lipnie.
Wyróżnienia:
Amelia Gęsicka – Szkoła Podstawowa nr 5 w Lipnie,
Zuzanna Kułakowska – Szkoła Podstawowa w Trzebiegoszczu,
Adrianna Piórowska – Szkoła Podstawowa w Maliszewie,
Dominik Pyra – Szkoła Podstawowa nr 2 w Lipnie,
Zuzanna Wachowska – Szkoła Podstawowa w Woli.
 
II kategoria:
I miejsce – Bartosz Frej – Szkoła Podstawowa w Maliszewie.
II miejsce – Nikola Nicińska - Szkoła Podstawowa nr 3 w Lipnie.
III miejsce – Olga Kowalska - Szkoła Podstawowa nr 5 w Lipnie.
Wyróżnienia:
Alicja Suska – Szkoła Podstawowa nr 3 w Lipnie,
Zuzanna Walkowicz - Szkoła Podstawowa nr 3 w Lipnie.
Zwycięzcy otrzymali piękne statuetki oraz nagrody rzeczowe. Pozostałym uczestnikom konkursu wręczono dyplomy za udział w konkursie. Na pochwałę zasługuje wysoki poziom przygotowania wszystkich uczniów.
Konkurs odbył się dzięki wsparciu sponsorów.
Dziękujemy:
Staroście Lipnowskiemu Krzysztofowi Baranowskiemu ,
Burmistrzowi Miasta Lipna Pawłowi Banasikowi,
„Sztanrol” Krzysztofowi Sztankowskiemu,
Przedsiębiorstwu Uslug Komunalnych,
Spółce Agromlecz Lipno.
Dziękujemy!
🏆🥇🎭🏆🥇🎭🏆🥇🎭🏆🥇🎭