Facebook
BIP

Polityka ochrony dzieci w Szkole Podstawowej nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Lipnie
Polityka ochrony dzieci w Szkole Podstawowej nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Lipnie

Polityka ochrony dzieci

w Szkole Podstawowej nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Lipnie

 

Naczelną zasadą wszystkich działań

podejmowanych przez personel placówki

jest działanie dla dobra dziecka i w jego najlepszym interesie.

Członkowie personelu placówki traktują dziecko z szacunkiem

oraz uwzględniają jego potrzeby, podejmują działania

mające na celu ochronę godności dziecka i poszanowanie jego praw.

Personel placówki, realizując te cele, działa w ramach obowiązującego prawa,

przepisów wewnętrznych danej placówki

oraz swoich kompetencji i jest zobowiązany

przestrzegać zarządzeń i procedur określonych w dokumencie.