Informacja

Zapraszamy do zapisów uczniów naszej szkoły na obiady w roku szkolnym 2020/21, które rozpoczną się niezwłocznie po zakończeniu remontu kuchni.

Informacja dotycząca terminu rozpoczęcia wydawania posiłków zostanie zamieszczona na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń przy głównym wejściu.

Przy organizacji funkcjonowania stołówki szkolnej obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa wprowadziliśmy dodatkowe zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia uczniów oraz pracowników. Szczególną uwagę zwróciliśmy na utrzymanie wysokiej higieny miejsc spożywania posiłków, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych a także higieny osobistej.

Cena obiadu w  roku szkolnym 2020/21  wynosi:

cały obiad 6,50 zł               II danie 5,00 zł               zupa 2,00 zł

 

Poniżej znajdziecie Państwo potrzebne dokumenty, niezbędne do zapisu dziecka na obiady.

Przed zapisem prosimy o zapoznanie się z regulaminem stołówki szkolnej - regulamin 

 

Następnie prosimy o złożenie wypełnionej deklaracji korzystania ze stołówki szkolnej w wyznaczonym miejscu, (pudełko z napisem "ZAPISY DO STOŁÓWKI SZKOLNEJ")  które znajduje się przy głównym wejściu do szkoły. - deklaracja

 

Opłaty za obiady należy regulować tylko poprzez wpłaty na konto do 10- go każdego miesiąca.

Wpłaty za miesiąc wrzesień 2020 należy dokonać przed terminem rozpoczęcia wydawania posiłków,  informacja dotycząca wysokości opłaty zamieszczona zostanie na stronie internetowej oraz tablicy informacyjnej przy głównym wejściu do szkoły.

 

Rachunek bankowy do wpłat:

Szkoła Podstawowa nr 3 w Lipnie

61 9537 0000 2004 0042 2134 0003

w tytule przelewu należy wpisać:

imię, nazwisko, klasę, rodzaj posiłku oraz miesiąc.

Informacje dotyczące wysokości wpłat na każdy miesiąc umieszczone będą na tablicy informacyjnej, stronie internetowej oraz informacji udzielał będzie intendent szkoły po nr tel. 602 537 597 lub 54 287 25 87.

Wydawanie posiłków odbywać się będzie w formie zmianowej, szczegółowy harmonogram klas oraz godzin wydawania posiłków wywieszony zostanie na tablicy informacyjnej przy głównym wejściu, zamieszczony na stronie internetowej oraz otrzymają go wychowawcy klas.

Uczniowie klas I-III przyprowadzani będą na stołówkę przez wyznaczonego pracownika szkoły w czasie zajęć w grupie odpowiadającej liczbie miejsc w stołówce, przygotowanych do bezpiecznego spożywania posiłków.

Uczniowie klas IV-VIII korzystają ze stołówki w czasie przerw, zgodnie z harmonogramem w grupie odpowiadającej liczbie miejsc w stołówce, przygotowanych do bezpiecznego spożywania posiłków.