Facebook
BIP

Informacja

ZAPRASZAMY DO ZAPISÓW NA OBIADY SZKOLNE :)

 

 

CENA OBIADU W ROKU SZKOLNYM 2023

 cały obiad        8,00 zł

  drugie danie    6,50 zł

  zupa                2,00 zł

 

Wydawanie posiłków rozpocznie się od 07.09.2023 r.

 

       Zapisy na obiady szkolne dokonywane są od 28.08.2023 lub w trakcie roku szkolnego poprzez wypełnienie deklaracji korzystania ze stołówki, prosimy również o zapoznanie się z regulaminem.

        Deklaracja oraz regulamin korzystania ze stołówki szkolnej dostępna jest na stronie internetowej w zakładce obiady lub u intendenta szkoły.

        Należności za obiady prosimy regulować do 10-go każdego miesiąca na rachunek bankowy 61 9537 0000 2004 0042 2134 0003, wyjątkiem jest  miesiąc wrzesień 2023, wpłaty należy dokonać do 15.09.2023.

        Informacje dotyczące numeru rachunku bankowego oraz wysokość wpłat na każdy miesiąc umieszczone są na tablicy informacyjnej, stronie internetowej

oraz informacji udziela intendent szkoły po nr tel.  532-163-458