Harmonogram I-III

HARMONOGRAM WYDAWANIA POSIŁKÓW DLA KLAS I - III

PONIEDZIAŁEK

11.05

1 A

2 A

2C

1 B

 

12.05

 

1 C

3 B

 

 

12.55

2 B

3 A

3 C

 

 

WTOREK

11.05

1 B

2 A

2 C

3 B

 

12.05

1 A

1 C

 

 

 

12.55

2 B

3 A

3 C

 

 

ŚRODA

11.05

1 A

1 C

2 A

2 C

3 B

12.05

1 B

 

 

 

 

12.55

2 B

3 A

3 C

 

 

CZWARTEK

11.05

 

1 C

2 A

2 C

3 B

12.05

1 A

1 B

 

 

 

12.55

2 B

3 A

3 C

 

 

PIĄTEK

11.05

2 C

1 B

1 C

1A

 

12.05

2 A

3B

 

 

 

12.55

2 B

3 A

3 C